Sanitaire voorzieningen gemeente Eindhoven – Aanbestedingsnieuws

Sanitaire voorzieningen gemeente Eindhoven

Open dag Strijp-S Eindhoven. Foto: BBP

Het doel van deze Aanbesteding is het selecteren van een partij die de gemeente Eindhoven kan ontzorgen op het gebied van sanitaire voorzieningen en kan inspelen op de (veranderende) omstandigheden. De opdracht omvat het leveren, plaatsen en onderhouden van de sanitaire voorzieningen inclusief het leveren van vullingen voor de verschillende sanitaire automaten en het leveren en wisselen van schoonloopmatten.
In het prijzenblad worden de verschillende soorten sanitaire voorzieningen inclusief een indicatief aantal weergegeven.  Het is mogelijk dat er gedurende de overeenkomst gebouwen worden toegevoegd en/of afgestoten. De geraamde waarde van de opdracht bedraagt naar verwachting €90.000,- per jaar. Inschrijvers kunnen geen rechten ontlenen aan deze geraamde waarde. 

De scope van de opdracht bestaat uit de volgende locaties:

Gymzaal Barrierweg, Gymzaal Bordeauxlaan, Gymzaal De Trinoom, Gymzaal Grebbeberglaan, Gymzaal Heideveldstraat, Gymzaal Tuinstraat, Gymzaal Vlokhovenseweg, Gymzaal Klipperstraat, Gymzaal Hendrik Staetslaann Gymzaal Piuslaan, Gymzaal spilcentrum Boschdijk, Gymzaal Pieter Poststraat, Gymzaal Urkhovenseweg, Sporthal Meerrijk, Horeca de Hangar, Indoor Sportcentrum, Sporthal Achtste Barrier, Sporthal de Tempel, Sporthal Genderbeemd, Sporthal Tivoli, Sporthal Strijp, Sport- en turnhal de Vijfkamp, Tennishal Eindhoven Noord, Sporthal Vijfkamplaan 12a (Petanquehal), Sporthal Maria v Bourgondielaan en Atletiekbaan

De af te sluiten overeenkomst heeft een looptijd van vier jaar en gaat volgens planning in per 1 maart 2021. De initiële contracttermijn eindigt op 28 februari 2025. Opdrachtgever heeft één maal eenzijdig de mogelijkheid om de overeenkomst onder dezelfde condities te verlengen met twee jaar. De beslissing tot het al dan niet verlengen van de overeenkomst berust uitsluitend bij opdrachtgever en zal schriftelijk aan de opdrachtnemer worden medegedeeld, uiterlijk drie maanden voor het aflopen van de overeenkomst.
Er zijn meerdere redenen om te kiezen voor een raamovereenkomst die mogelijk langer is dan vier jaar, namelijk:
– De producten zijn na vier jaar nog niet afgeschreven;
– Implementatie van een nieuwe overeenkomst heeft veel impact op de organisatie en leverancier.
Als schriftelijk bezwaar wordt gemaakt tegen de gunningsbeslissing en/of een kort geding aanhangig wordt gemaakt heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst later in werking te laten treden, ook de einddatum schuift dan op. U dient hiermee bij het opstellen van uw inschrijving nadrukkelijk rekening te houden.

De opdrachtgever stelt inschrijvers in de gelegenheid om een aantal geselecteerde locaties te bezichtigen. Dit zal conform planning plaatsvinden op 16 december. U dient zich hiervoor aan te melden per mail bij de eerdergenoemde contactpersoon via een bericht op TenderNed. U dient bij de aanmelding het volgende te vermelden:
uw bedrijfsnaam;
uw naam.
De opdrachtgever neemt nog contact op voor wat betreft de exacte datum en tijdstip. Gelet op de coronamaatregelen kan maximaal één persoon per onderneming zich aanmelden en dienen de richtlijnen van het RIVM gehanteerd te worden. Mondkapjes zijn gedurende de schouw verplicht en worden beschikbaar gesteld door de aanbestedende dienst. Personen dienen zich te kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs.

Bron: Tenderned 2 december 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/213162

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *