Schoonmaak kantoren en screeningseenheden – Stg Bevolkingsonderzoek Nederland – Aanbestedingsnieuws

Schoonmaak kantoren en screeningseenheden – Stg Bevolkingsonderzoek Nederland

Foto: Pixabay.com/Michael-T

Tot aan de fusie van 1 januari 2022 werd door iedere regio afzonderlijk een overeenkomst afgesloten ten behoeve van de schoonmaak. Daardoor zijn er op dit moment zeventien verschillende schoonmaakovereenkomsten, verdeeld over de voormalige vijf regio’s van Bevolkingsonderzoek. Op basis van analyse blijkt dat wanneer de opdrachtwaarde van de verschillende overeenkomsten bij elkaar worden opgeteld de Europese aanbestedingsgrens ruim wordt overschreden.

De aan te besteden opdracht betreft de uitvoering van schoonmaakdiensten, zowel voor de kantoorlocaties, de vaste screeningslocaties als de mobiele screeningseenheden. Onder reguliere schoonmaakdiensten wordt in ieder geval, maar niet limitatief, verstaan:
• Het stofzuigen en moppen van de vloeren;
• Het afnemen van interieur;
• Het afnemen en reinigen van sanitair;
• Het legen van afvalbakken;
• Het aanvullen en leveren van sanitaire middelen.

Periodieke specialistische werkzaamheden
Voor de kantoren en vaste screeningseenheden:
Glasbewassing en vloeronderhoud
Mobiele screeningseenheid
Wanden binnenzijde, buitenzijde reinigen en waxen en vloeren conserveren

Optionele schoonmaak
De Maine Equipment Room (MER-ruimte) is het hart van het netwerk. In deze ruimte staan de noodzakelijke servers waarop het netwerk draait. Vanuit deze ruimte vertrekt het netwerk naar de SER-ruimten. Vanuit de Satelliet Equipment Room (SER-ruimte) gaat het netwerk naar de uiteindelijke werkplek. De schoonmaak van deze vitale ruimten wordt gezien als specialistische schoonmaak waar een apart werkprogramma voor wordt opgesteld. Het doel van de werkzaamheden in deze ruimten is het stofvrij maken van de servers en serverkasten.

De werkzaamheden in de vaste en mobiele screeningseenheden mogen volgens een schoonmaakplanning op werkdagen (niet tussen 08.00 en 17.00) uitgevoerd worden. Op incidentele basis vindt er ook avondscreening plaats en op zaterdagen. Wanneer hiervan sprake mocht zijn, wordt dit tijdig gecommuniceerd. De kantoren, kunnen in overleg met Bevolkingsonderzoek Nederland eventueel gedurende de werkdag worden schoongemaakt. In overleg in het weekend
In het weekend kunnen (in overleg met Bevolkingsonderzoek Nederland) mobiele screeningseenheden en vaste screeningseenheden worden schoongemaakt mits er geen screening plaatsvindt.

De omvang van de aanbestede opdracht vertegenwoordigt momenteel een waarde van €875.000,- per jaar. De looptijd van de af te sluiten overeenkomst is vier jaar met de mogelijkheid om deze looptijd tweemaal met twee jaar te verlengen. De start van de overeenkomst is verwacht op 1 mei 2023.

Opdrachtgever organiseert voor geïnteresseerde inschrijvers een schouw op een mobiele screeningseenheid. Er zullen twee momenten  zijn waarop de mobiele units bezocht kunnen worden. Dinsdag 8 november om 13:30 uur. Kerkplein 3, 5541KB te Reusel (regio zuid). Vrijdag 11 november om 11 uur. Hobostraat, achterkant sporthal Zielhorst, 3822 CK te Amersfoort
(regio midden-west).  Indien de inschrijver aanwezig wenst te zijn bij de schouw, dan dient de Inschrijver zich uiterlijk op
7 november 2023 tot 12:00 uur aan te melden via Tenderned via de berichtenmodule. In de aanmelding dienen de namen en functies te worden vermeld van de personen die namens de inschrijver aanwezig zullen zijn. Let op: tijdens de schouw is er geen mogelijkheid om vragen te stellen en/of opmerkingen te maken over de opdracht, de aanbestedingsprocedure en de aanbestedingsdocumenten. Deze vragen en/of opmerkingen moeten ingediend worden tijdens de inlichtingenronde. Partijen dienen zich tijdens de schouw te melden met een geldig legitimatiebewijs (rijbewijs of paspoort). De schouw duurt max. één uur.

Bron: Tenderned donderdag 4 november 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/27788

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *