Schuimblusvoertuigen Veiligheidsregio Zuid-Holland zuid – Aanbestedingsnieuws

Schuimblusvoertuigen Veiligheidsregio Zuid-Holland zuid

Foto: Zieglerbrandweertechniek

De opdrachtgever de Veiligheidsregio Zuid-Holland zuid ( VRZHZ) is van plan een overeenkomst af te sluiten voor de levering en onderhoud van twee schuimblusvoertuigen. Onder onderhoud wordt ook verstaan; het los leveren van onderdelen aan de opdrachtgever welke door de eigen technische dienst van de opdrachtgever bij reparatie- en onderhoudswerkzaamheden toegepast zullen worden. De omvang betreft in principe twee schuimblusvoertuigen. Afhankelijk van voortschrijdend inzicht en
externe ontwikkelingen is het mogelijk dat de opdracht uitgebreid wordt met twee schuimblusvoertuigen (totaal dus vier voertuigen). Opdrachtgever heeft gekozen voor een Europese openbare aanbesteding met een indeling in één perceel. De opdracht zal worden gegund aan één inschrijver. Het is toegestaan om tweemaal als hoofdaannemer in te schrijven (verschillende merken). Het programma van eisen heeft een knock-out karakter: het niet voldoen aan één of meerdere van deze eisen leidt automatisch tot uitsluiting. Indien er in het programma van eisen tegenstrijdigheden of onduidelijkheden bevinden dient u hierover vragen te stellen in de vragenronde. Deze vragen zullen dan worden beantwoord in de nota van inlichtingen.

Uit het PvE belichten wij de algemene eisen.

Het voertuig moet bediend kunnen worden door 2 personen.
Bij zelfstandige inzet kan een vrachtwagen cabine brand volledig geblust worden.
Een plasbrand van 450m2 kan worden geblust met externe toevoer van voldoende water.
Blussen van een hal van 1000m2 met externe toevoer van voldoende bluswater.

In deze aanbesteding wordt de openbare procedure gevolgd. Gegund wordt er op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned vrijdag 17 december 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/247114

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *