Marktconsultatie grondstoffen matrassen en kussens Dienst Justitiële Inrichtingen. – Aanbestedingsnieuws

Marktconsultatie grondstoffen matrassen en kussens Dienst Justitiële Inrichtingen.

Foto: Pixabay.com

IUC DJI heeft in juni 2021 een aanbesteding gepubliceerd voor de levering van grondstoffen voor kussens en matrassen ten behoeve van de productie van kussens en matrassen door gedetineerden in het In-Made productiebedrijf op locatie Sittard. De
aanbesteding betrof de volgende drie percelen:
– Vulling voor matrassen
– Stof voor matras- en kussenhoezen
– Vulling voor kussens
Helaas heeft IUC DJI deze aanbesteding moeten intrekken. De behoefte aan levering van deze producten is echter nog steeds actueel. Ter voorbereiding op een her-aanbesteding wil DJI graag informatie ontvangen uit de markt op een aantal onderwerpen, en heeft daarvoor deze marktconsultatie uitgezet.

Gedetineerden gebruiken een matras net zoals gewone burgers dat ook doen. Daarnaast is het bed en dus de matras ook een zitbank. Gedetineerden verblijven van ’s avonds 17u tot ’s morgens 7.30u en van 12-13u op hun cel. In het weekend zijn dit meer uren. Daardoor wordt een matras in een Nederlandse cel zo’n 16 uur per dag gebruikt. Dat maakt dat een matras ook minder lang “meegaat” dan een matras thuis. Het gaat dan met name om de dragende/ondersteunende eigenschappen (comfort) van de schuimblok. Tijk en stikwerk gaan langer mee. Uiteraard is de levensduur bij molest korter. Op basis van gebruik en het actueel gebruikte materiaal wordt met de In-Made matras een levensduur beoogd van circa vier jaar (23.000 – 24.000 uur) op haar ondersteunende eigenschappen. Op basis van de gemiddelde verblijfsduur van drie maanden heeft een
gemiddeld matras gedurende vier jaar ongeveer 16 gebruikers.

Vanwege de toepassing van de matrassen en kussens in de inrichtingen van DJI gelden specifieke (veiligheids)eisen aan de grondstoffen, met betrekking tot de samenstelling en brandveiligheid. Dit ziet enerzijds op het feit dat de gedetineerden bij In-Made veilig met de grondstoffen moeten kunnen werken, maar ook dat de grondstoffen veilig zijn om als vulling in matrassen en kussens te gebruiken. Tevens stelt DJI (technische) kwaliteitseisen aan de grondstoffen voor matrassen en kussens. Daarnaast heeft DJI een hoge duurzaamheidsambitie en wil dit in de aanbesteding verwerken. IUC DJI wil de volgende doelen bereiken met deze marktconsultatie:
1. Informatie ontvangen over de materialen die op de markt beschikbaar zijn als grondstoffen voor matrassen en kussens, waarmee In-Made in een veilig werkproces kwalitatief goede matrassen en kussens kan produceren voor het gebruik in haar
instellingen;
2. Leren welke technische en kwaliteitseisen gesteld moeten worden aan de grondstoffen om te borgen dat de kwaliteit van de matrassen en kussens gedurende de levensduur acceptabel blijft;
3. Inzicht verkrijgen in de beschikbaarheid van duurzame(re) of circulaire grondstoffen voor matrassen en kussens (matraskern/kussenvulling en stof), die aan de strenge brandveiligheids- en kwaliteitseisen voldoet;
4. Inzicht verkrijgen met welke normen/certificaten/andere bewijsmiddelen een leverancier kan aantonen dat hij voldoet aan de eisen omtrent kwaliteit en duurzaamheid/circulariteit.

Met deze marktconsultatie hoopt IUC DJI meer inzicht te krijgen in de mogelijkheden die de markt biedt en te leren of haar uitgangspunten en oplossingsrichtingen zoals uitgedrukt in de geformuleerde eisen, leiden tot het gewenste resultaat. IUC DJI kan de verkregen informatie ook gebruiken om te bepalen welke aanbestedingsstrategie het meest geschikt is. Daarnaast is een marktconsultatie in algemene zin bedoeld om marktpartijen vroegtijdig bij de behoefte te betrekken en te interesseren in de komende aanbesteding. Iedere marktpartij die van mening is dat zij een bijdrage kan leveren aan de consultatie kan deelnemen. Door deelname aan deze consultatie gaat u onvoorwaardelijk akkoord met de uitgangspunten en randvoorwaarden.

Deelnemers worden gevraagd het ingevulde antwoordformulier in te dienen op TenderNed via de ‘Berichtenmodule’. U wordt verzocht uw reactie uiterlijk 3 februari 2022 in te dienen. Naar aanleiding van de ingediende reacties houdt het IUC DJI de optie open om deelnemers te vragen om (mondeling) een aanvullende toelichting te geven op de door hun ingestuurde informatie. Dit kan middels een plenaire sessie of op basis van individuele gesprekken. Het IUC DJI is uitdrukkelijk niet verplicht iedere deelnemer voor een nadere toelichting uit te nodigen, dan wel een opgaaf van reden te geven waarom een partij wel of niet is geselecteerd.

Bron: Tenderned vrijdag 17 december 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/247145

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *