Schuimblusvoertuig(en) Brandweer Amsterdam-Amstelland – Aanbestedingsnieuws

Schuimblusvoertuig(en) Brandweer Amsterdam-Amstelland

Brandweer Amsterdam-Amstelland is van plan  om twee nieuwe Schuimblusvoertuigen aan te schaffen.
De gewenste uitvoering maakt het gebruik in de stedelijke gebieden mogelijk met een zo optimale bepakkingsruimte. Opdrachtgever heeft voorkeur voor een product dat standaard geleverd wordt door de inschrijvers. Opdrachtgever staat dan ook open voor oplossingen en alternatieven wanneer het standaard product niet volledig aan de minimumeisen voldoet. Met andere woorden alternatieven mogen worden aangedragen. Aanbesteder heeft goed nagedacht over de eisen die gesteld zijn in het programma van eisen. Met een aantal eisen zal de aanbesteder mogelijk afwijken van de standaard voertuigen die door de inschrijver geleverd worden en dus wellicht prijsverhogend werken. Inschrijver heeft de mogelijkheid om in een toelichting aan te geven waarom er niet voldaan wordt aan de minimumeis en welk alternatief de inschrijver hiervoor heeft. Aanbesteder zal, eventueel na een toelichting van de inschrijver, beoordelen of dit alternatief voldoet in de visie van de aanbesteder en als nog voldoet aan de gestelde eis. De inschrijver (combinatie) dient reeds bij de Nota van Inlichtingen een voorstel te doen op welke wijze (welke oplossing) inschrijver aan de minimumeisen kan voldoen. Opdrachtgever zal in de Nota van Inlichtingen (eventueel na overleg) aangeven of de oplossingen en alternatieven voldoen aan het gewenste niveau van de eisen.

Het schuimblusvoertuig wordt gebruikt voor het uitvoeren van o.a. de volgende taken en functies:
• Schuimblussing bij het bestrijden van vloeistof- en oppervlaktebrand.
• Beheersen van plasbranden of plassen van cryogene stoffen
• Afdekken vloeistoffen met brandgevaar of toxische eigenschappen.
• Met schuim verdringen van brandbare gassen in ruimten
• Inzetbaar als watertankwagen bij een tekort aan bluswater langs weg, water- en spoorwegen.
• Inzetbaar bij brandbestrijding voor een grootschalige defensieve buitenaanval door middel van de monitor(en).
• Inzetbaar als pompeenheid in het grootschalig watertransport.
De bediening van het voertuig wordt gedaan door twee personen; de chauffeur/voertuigbediener en een manschap. Voor de inzet benodigd personeel komt met een tankautospuit ter assistentie. Bij een inzet wordt gebruikt gemaakt van de in het voertuig aanwezige voorraad schuimvormend middel en water. Bij een langdurige inzet of wanneer meer bluscapaciteit noodzakelijk is, kan het voertuig extern gevoed worden met schuimvormend middel en/of water.

De maximale lengte van het voertuig (afstand tussen uiterste punt achterzijde en uiterste punt voorzijde) is 10m.
Bij een geheel opgebouwd en onbeladen voertuig is de maximale voertuighoogte 3.6m. Bij een geheel opgebouwd en beladen voertuig zijn de assen, uitgaande van de volgende gegevens, niet meer belast dan 90% van de toegestane wettelijke asbelasting:
• opbouw: ingerichte cabine (exclusief bemanning) en een materiaalruimte ingericht en bepakt.
• tanks: volledig gevulde brandstof- en blusstoftanks en koelwaterreservoirs.

De topsnelheid van het volledig bepakte voertuig inclusief complete bemanning bedraagt bij ingeschakelde optische en geluidssignalering op de vlakke weg minimaal 100 km/h en maximaal 110 km/h. De maximum snelheid bij reguliere deelname aan het verkeer dient begrensd te zijn op ca. 90 km/h conform de wettelijke voorschriften. Meer eisen vind u terug in het Programma van eisen.

Het doel van deze aanbesteding is om één overeenkomst af te sluiten met één opdrachtnemer voor de levering van in principe éénmalig twee identieke voertuigen. De aanbestedende dienst heeft echter wel de behoefte om hiervoor een overeenkomst voor vier jaar af te sluiten. Voor de aanbesteding van deze opdracht voor schuimblusvoertuigen, hanteert aanbesteder de Europese openbare procedure. Het gunningscriterium is de “Beste prijs-kwaliteitverhouding”. Het gunningscriterium “kwaliteit” valt uiteen in de sub-gunningscriteria:
• Draaicirkel;
• Arbeidshygiëne
• Ergonomie;
• Gebruiksgemak.

Bron: Tenderned zaterdag 15 april 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/294895

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 17 april 2023

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *