Nieuwbouw sporthal Zevenbergen – Aanbestedingsnieuws

Nieuwbouw sporthal Zevenbergen

Foto: pexels.com

Het project in deze aanbesteding voorziet in de nieuwbouw van een sporthal (ruim 3000m2 BVO) inclusief inrichting van de bijbehorende openbare ruimte, gelegen op het terrein van zwembad de Bosselaar, Vaandelweg 1 te Zevenbergen. De sporthal is benodigd voor het gymonderwijs (voortgezet onderwijs) en sportverengingen uit Zevenbergen.
De totale voorziene zaalruimte heeft een afmeting van 63 x 26 x 7 meter. Deze zaalruimte wordt in de basis verdeeld in drie zaaldelen met een verhouding van 50% – 25% – 25%. Hiermee komt naast het gebruik van een normaal combiveld inclusief uitloop (44 x 26 x 7 m.) een volwaardig extra zaaldeel (26 x 19 x 7 m.) beschikbaar.
Om een kwalitatief goede sportaccommodatie te realiseren dient de nieuwe sporthal en de daarbij behorende inrichting van de openbare ruimte te voldoen aan bepaalde randvoorwaarden. Deze voorwaarden zijn opgenomen in het Programma van Eisen. Daarnaast worden Welstand-gebiedscriteria vastgesteld voor deze locatie. De insteek is om een gebouw te creëren met een open karakter van de entree door het toepassen van veel glas aan de voorzijde en daarnaast enkele gevels en het dak te
bedekken met beplanting. Naast de realisatie van het nieuwe gebouw moet ook de buitenruimte worden ingericht. Hiertoe moet in ieder geval:
• De groenstrook aan de westzijde van het plangebied worden versterkt (vooruitlopend hierop worden door de gemeente al enkele essen vervangen, waar essentaksterfte is geconstateerd)
• extra parkeergelegenheid (voor fietsen en auto’s) worden aangelegd;
• goede verlichting worden aangebracht;
• afscherming van het zwembadterrein worden gerealiseerd;
• een infiltratievoorziening worden gerealiseerd waarmee het hemelwater vertraagd wordt afgevoerd;
• extra ligweide ter plaatse van de schaatsbaan worden gerealiseerd ter compensatie van het wegvallen van een deel van de ligweide.

Aanbesteder volgt met deze aanbesteding de niet-openbare procedure. Het voorlopig taakstellend budget voor Sporthal Zevenbergen is €8.600.000,- exclusief BTW. In de gunningsfase wordt het definitieve taakstellend budget kenbaar gemaakt. In de gunningfase vindt de gunning van de opdracht plaats op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding. De gunningsmethodiek die zal worden toegepast is gunnen op waarde (GOW). De aanbestedende dienst hanteert vooralsnog de onderstaande gunningscriteria:
• Ontwerp & Functionaliteit;
• Stedenbouwkundige, architectonische en ruimtelijke kwaliteit;
• Duurzaamheid & Kwaliteit.

Bron: Tenderned vrijdag 14 april 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/294636

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 17 april 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *