Schuimblusvoertuig veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland – Aanbestedingsnieuws

Schuimblusvoertuig veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

VrZW is op zoek naar een opdrachtnemer voor de levering van een schuimblusvoertuig. Een schuimblusvoertuig wordt gebruikt voor het uitvoeren o.a. van de volgende taken en functies:

  • Schuimblussing bij het bestrijden van vloeistof en oppervlaktebrand.
  • Beheersen van plasbranden of plassen van cryogene stoffen
  • Afdekken vloeistoffen met brandgevaar of toxische eigenschappen.
  • Met schuim verdringen van brandbare gassen in ruimten
  • Inzetbaar als watertankwagen bij een tekort aan bluswater langs weg-, water- en spoorwegen.
  • Inzetbaar bij brandbestrijding voor een grootschalige defensieve buitenaanval door middel van de monitor(en).
  • Inzetbaar als pompeenheid in het Grootschalig Watertransport.

De bediening van het voertuig wordt gedaan door twee personen; de chauffeur/voertuigbediener en een manschap. Voor de inzet benodigd personeel,  komt met een tankautospuit ter assistentie. Bij een inzet wordt gebruikt gemaakt van de in het voertuig aanwezige voorraad schuimvormend middel en water. Bij een langdurige inzet of wanneer meer bluscapaciteit noodzakelijk is, kan het voertuig extern gevoed worden met schuimvormend middel en/of bluswater. Gunning van de opdracht zal plaatsvinden op basis van het gunningscriterium de “beste prijs-kwaliteitsverhouding”.

Op dit moment beschikt de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland over een schuimbluscontainer. Deze container wordt door een haakarmvoertuig ter plaatse van het incident gebracht. Deze container beschikt over een beperkte hoeveelheid water en een hoeveelheid schuim. Voor de blussing is de container uitgerust met een monitor. Gezien de leeftijd van de container en
de technische staat zijn de installaties verouderd en daarbij zowel technisch als economisch afgeschreven.

Binnen het collegiaal samenwerkingsverband tussen de Veiligheidsregio’s AmsterdamAmstelland, Noord-Holland Noord, Kennemerland en Zaanstreek-Waterland zijn afspraken gemaakt voor de incidentbestrijding. Zo draagt elke regio zorg voor een eigen schuimbluseenheid waarmee de eerste klap uitgedeeld kan worden. Aan de hand van maatgevende scenario’s zijn de randvoorwaarden opgesteld om tot een pakket van Eisen te komen. Daarbij heeft VrZW de wens om het schuimblusvoertuig meer multifunctioneel te maken waar dat binnen de randvoorwaarden past. Zo is het gewenst dat het voertuig een rol kan
spelen als waterwagen, vervanging in het Groot water Transportsysteem en voor het blussen van afstand van industriebranden.
 Voor de aanbesteding van de opdracht tot levering van een schuimblusvoertuig, hanteert VrZW de Europese openbare aanbestedingsprocedure. Op deze aanbestedingsprocedure is de Aanbestedingswet van toepassing.

NDR: In punt 3.9 in het beschrijvend document is een foutje geslopen.

3.9 Varianten
Inschrijven met varianten is toegestaan en worden als ongeldig terzijde gelegd.

Bron: Tenderned 22 april 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/225844

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *