Schreuder Bouwen bouwt geluidsscherm Vredeoord Eindhoven – Aanbestedingsnieuws

Schreuder Bouwen bouwt geluidsscherm Vredeoord Eindhoven

Prorail heeft de opdracht voor het detailontwerp en realisatie van een  circa 350 meter lang geluidsscherm langs de spoorlijn Eindhoven – Boxtel ter hoogte van de nieuw te bouwen wijk Vredeoord, deels op een kunstwerk gegund aan Schreuder Bouwen Langs Water en Wegen B.V. uit Wijchen.  Vredeoord een nieuw te bouwen  woonwijk tussen de Boschdijk, de Groenewoudseweg, de Pieter Zeemanstraat en landgoed de Grote Beek. het bouwen van de wijk begint in 2019.

Voor railverkeerslawaai is het plan gelegen binnen de geluidzone van de spoorlijn Eindhoven-Boxtel. Ter reductie van de geluidbelasting ten gevolge van het railverkeer wordt een geluidscherm geplaatst. Door plaatsing van het geluidscherm voldoen meer woningen aan de voorkeursgrenswaarde. Voor een deel van de woningen binnen het plangebied moet alsnog een hogere grenswaarde verleend worden. In de regels is gewaarborgd dat geluidgevoelige functies (zoals woningen) pas in gebruik genomen kunnen worden nadat het geluidscherm langs de spoorlijn gerealiseerd is. In bijlage 4 bij de regels volgt voor welke locaties deze ‘gebruiksvoorwaarde’ geldt. In deze bijlage is een zone opgenomen. Binnen deze zone wordt de voorkeursgrenswaarde overschreden. Na realisatie van het geluidscherm langs de spoorlijn wordt de voorkeursgrenswaarde voor railverkeerslawaai van 55 dB alsnog op meerdere locaties overschreden. De maximale ontheffingswaarde van 68 dB wordt echter niet overschreden.

De totale waarde van de opdracht voor het geluidscherm is € 614.000. Er waren naast Schreuder 5 mededingers.

Bron: Tenderned/Eindhoven

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *