Amsterdam plaatst valkuilaanbesteding revitalisatie parkeergarages – Aanbestedingsnieuws

Amsterdam plaatst valkuilaanbesteding revitalisatie parkeergarages

Een der parkeergarages, Foto gemeente Amsterdam

Terwijl de bijbehorende appartementengebouwen Gouden Leeuw en Groenhoven wellicht op de gemeentelijke monumentenlijst worden geplaatst is het een heel ander verhaal bij de parkeergarages in Amsterdam.  De fotos in de leidraad op TenderNed spreken boekdelen. Instortingsgevaar, lekkende daken, gebruikers die over bouten in de grond struikelen na een eerdere spoed renovatie en het vrij inlopen  van criminelen die auto’s strippen of stelen.

In 2016 hadden bewoners het wel gehad met deze garages. De gemeente heeft toen gemeend in 2016 de garages af te moeten sluiten met speedgates ( dit zijn snel te openen en sluiten traliedeuren, die zelfs met kentekenplaatherkenning zijn uit te voeren). In 2018 is de constructie van garages Gouden Leeuw, Groenhoven versterkt. Deze garages kunnen nog twee tot vijf jaar worden gebruikt was de mening van Amsterdam, geventileerd op https://www.amsterdam.nl/projecten/toekomstgarages/ . Helaas konden de deuren vrij gemakkelijk zonder sleutel geopend worden.

De nu geplaatste aanbesteding is omschreven op Tenderned als:

Deze aanbestedingsprocedure is geschreven voor de revitalisering van de parkeergarages Gouden Leeuw en Groenhoven. Het doel is om werkzaamheden uit te voeren die ertoe leiden dat deze garages tot eind 2027 op een veilige en acceptabele wijze kan worden gebruikt.Het resultaat van het project is dat de garages tot eind 2027 gebruikt kunnen blijven worden. De scope bestaat op hoofdlijnen uit de volgende onderdelen:

1. Onderhoud aan de garages met als doel deze garages tot eind 2027 veilig en op acceptabel niveau te kunnen gebruiken tot aan de overdracht aan Gebiedsontwikkeling. Gebiedsontwikkeling gaat besluiten over de toekomst van deze garages: sloop of handhaving. Vanwege dit perspectief en de nog te verwachten gebruiksperiode zullen de werkzaamheden gericht zijn op hoognodige aandachtspunten.

2. Het in werking stellen van de aanwezige speedgates in de garages. Deze zijn enkele jaren geleden geplaatst, maar om diverse redenen nooit in gebruik genomen. Het parkeermanagementsysteem wordt ingekocht via de raamovereenkomst met Skidata. De aannemer zal moeten zorgen voor afstemming tussen de te plaatsen speedgate en het besturingssysteem van Skidata.

 

De winnende aannemer moet het werk in drie maanden tijd tussen maart en juni 2019 realiseren, maar het lijkt meer op trekken aan een dood paard en binnen het jaar is de geraamde levensduur van de garage weer gerekt,eerst bepaald op 2020/2023 en nu alweer op 2027.

Ook kun je je afvragen of een toegangssysteem met deuren van het ene fabrikaat en de elektronica van een ander ooit een werkend geheel gaan vormen. Als je daar inspringt als contractant, kun je als snel tussen twee vechtende honden in belanden, dus dat roept om voldoende escapes in de aanbieding naast de noodzaak een siteview te houden en gesprekken te voeren met bewoners/gebruikers.

Uit de leidraad:

De vloeren van de bewonersgarages verkeren in een slechte staat. De vloeren zijn dun, de dekking op het wapeningsstaal is onvoldoende en er is wapeningsstaal toegepast met een lage staalkwaliteit. De ingebouwde marges zijn de afgelopen 50 jaar sterk afgenomen. In 2017 en 2018 zijn er diverse constructieve maatregelen getroffen in Gouden Leeuw en Groenhoven om de constructieve staat van de garage tot eind 2027 te kunnen waarborgen.
Er zijn toen aanvullende ondersteuningen bij de vloerdilataties aangebracht middels schroefstempels en een aantal vloervelden zijn versterkt met stalen balken. Deze aanvullende constructies zijn nog steeds aanwezig en zullen tot eind 2027 aanwezig blijven. 

Je weet niet wat je ziet als je de foto’s ziet. Daarnaast moet men behalve de speedgates werkend maken ook de wanden aanpakken, je loopt zo naar binnen. De brandveiligheid is bekeken en voldoet niet door de twijfelachtige betonconstructie, het gepiel met schroefstempels en ijzeren balkjes, de veel te dunne vloeren. Daarnaast is er sprake van asbest, dat eerst verwijderd moet worden. En dat alles in drie maanden. Succes, aannemers!

Bron: Tenderned https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/154763;section=0  23 december 2018

Hulpbronnen: Amsterdam.nl/Parool/Skidata

1 thought on “Amsterdam plaatst valkuilaanbesteding revitalisatie parkeergarages

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *