Renovatie IKC Van Speyk Rotterdam – Aanbestedingsnieuws

Renovatie IKC Van Speyk Rotterdam

IKC van Speyk Rotterdam. Foto: Google Streetview

Het te renoveren pand, waarop deze opdracht betrekking heeft, is een tweelaags gebouw en biedt bij ingebruikname ruimte aan leerlingen van de Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam. Na renovatie kent de IKC het volgende ruimtelijke programma:

  • Diverse onderwijs- en speellokalen.
  • Een gymzaal met bijbehorende kleedkamers.
  • Een loopbrug.
  • Diverse ondersteunende ruimten.

De totale omvang van de renovatiewerkzaamheden betreft circa 2.858 m2 BVO.
De uit te voeren renovatiewerkzaamheden hebben betrekking op:

  • Bouwkundige werkzaamheden (buitenschil en interieur).
  • Installatietechnische werkzaamheden (werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties).
  • Bouwfysische werkzaamheden (brandveiligheidsaanpassingen, aanpassen binnenklimaat en akoestiek).

De gevel van het gebouw zal op diverse plaatsen worden aangepakt waaronder het plaatselijk vervangen van kozijnen, gevelafwerking van de luchtbrug wordt vervangen en de gevels worden geschilderd. De hoofdentree van het gebouw zal in ere worden hersteld waarbij de gehele indeling van de begane grondvloer meer transparantie zal krijgen. Over het gehele interieur zal de vloer en plafonds worden vervangen en worden binnenwanden opnieuw gestukt en geschilderd. Om de eerste verdieping te bereiken worden er twee nieuwe trappen geplaatst.
Installatietechnisch zal de E-, W- en BMI – installaties worden uitgebreid, nieuwe verlichting worden aangebracht, de data en beveiliging installatie wordt compleet vervangen conform nieuwe plattegrondindeling. De klimaatinstallatie wordt ook aangepast conform de nieuwe
plattegrondindeling. Ten behoeve van de aan te brengen en installeren klimaat-/luchtbehandelingsinstallatie, schrijft de Stichting de volgende partij voor:

  • Thoonen Totaal Klimaat B.V. uit Barendrecht (offerte opgenomen in bijlage C.3).

De bouwkundige voorzieningen ten behoeve van het aanbrengen en installeren van de klimaat-/ luchtbehandelingsinstallatie dient door opdrachtnemer te worden verzorgd. Het coördineren van de werkzaamheden van alsmede het nakomen van de verplichtingen door de voorgeschreven partij, vallen onder de contractuele verplichting van opdrachtnemer. Hiertoe wordt een coördinatievergoeding toegekend.

De Stichting hanteert de nationale openbare procedure. Op de Aanbestedingsprocedure is deel 1 van de Aanbestedingswet en hoofdstuk 2 van het ARW van toepassing. De Stichting heeft voor genoemde procedure gekozen, omdat er op grond van de beperkte concurrentie op het gebied van de opdracht relatief weinig Inschrijvers worden verwacht, op grond waarvan de openbare procedure een efficiënte en kostenbesparende procedure betreft.

De Stichting dient de door de opdrachtnemer tijdens de uitvoering van de overeenkomst in te schakelen onderaannemer(s), schriftelijk goed te keuren, alvorens de onderaannemer (het onderdeel van) de overeenkomst waarvoor de inschrijver hem beoogt in te zetten, mag uitvoeren. Dat geldt zowel voor het geval dat inschrijvers onderaannemers ten behoeve van de uitvoering niet kenbaar hebben hoeven maken tijdens de aanbestedingsprocedure, als voor het geval waarin inschrijvers onderaannemers ten behoeve van de uitvoering wel kenbaar hebben moeten maken, doch tijdens de uitvoering nieuwe onderaannemers worden ingezet. Indien zich tijdens de uitvoering van de opdracht wijzigingen voordoen in de gegevens van de onderaannemer die opdrachtnemer/hoofdaannemer aan opdrachtgever heeft verstrekt, dient opdrachtnemer/hoofdaannemer opdrachtgever daarvan onverwijld schriftelijk op de hoogte te stellen.

Bron: Tenderned 26 november 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/212631

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *