Schoonmaakonderhoud – Stichting Primair Onderwijs Achterhoek – Aanbestedingsnieuws

Schoonmaakonderhoud – Stichting Primair Onderwijs Achterhoek

Illustratie: Pixabay.com

Stichting Primair Onderwijs Achterhoek ‘PRO8’ bestaat uit vijftien basisscholen in de gemeenten Bronkhorst, Doetinchem, Montferland en Oude IJsselstreek. Stichting Primair Onderwijs Achterhoek ‘PRO8’ heeft als missie het aanbieden van goed primair onderwijs in de achterhoek. In de huidige situatie heeft PRO8 een overeenkomst voor het schoonmaakonderhoud met CMS voor de locatie ‘Het Timpaan’, en met Mabeon voor de overige locaties van PRO8. PRO8 heeft besloten om het
schoonmaakonderhoud Europees aan te besteden. De nieuwe overeenkomst moet per 1 april 2023 ingaan, met uitzondering van Het Timpaan. Deze overeenkomst gaat per 1 januari 2024 in. De einddatum is voor alle scholen gelijk. De opdracht betreft het uitvoeren van regulier schoonmaakonderhoud, specialistisch vloeronderhoud, glasbewassing en de inkoop en het aanvullen van sanitaire voorzieningen ten behoeve van onderstaande locaties van PRO8.

1 Er zijn twee locaties (Galamaschool en Mariabasisschool) die worden vervangen door nieuwbouw per 2024/2025.
2 Drie locaties (Dichterbij, Gaanderwijs en Dynamiek) zijn multifunctionele accommodaties en behoren niet bij de scope van de opdracht.
3 Er zijn vijf medewerkers in eigen dienst voor (een gedeelte van) het reguliere schoonmaakonderhoud op de volgende locaties:
• St. Jozefschool: 1 medewerker 0,13 fte
• Galamaschool: 2 medewerkers 0,38 fte en 0,33 fte
• Mariabasisschool 1 medewerker 0,70 fte (deze medewerker maakt de hele school schoon. Hier dient het jaarlijks vloeronderhoud en glasbewassing uitgevoerd te worden door opdrachtnemer).
• Octa: 1 medewerker 0,24 fte

Zodra deze medewerkers stoppen met deze werkzaamheden, zullen deze overgaan naar opdrachtnemer. Vervanging bij ziekte/verlof dient door opdrachtnemer geregeld te worden. Opdrachtgever heeft gedurende de volledige looptijd van de overeenkomst het recht om gebouwen dan wel gebouwdelen aan de overeenkomst, onder dezelfde condities als de oorspronkelijke gebouwen, toe te voegen of om gebouwen dan wel gebouwdelen kosteloos uit de overeenkomst te verwijderen. Aan het genoemde aantal locaties en/of m2 kunnen geen rechten worden ontleend.

De looptijd van de overeenkomst is vastgesteld op zesendertig maanden. Startdatum scholen PRO8 m.u.v. Het Timpaan: 1 april 2023. Startdatum Het Timpaan: 1 januari 2024. Einddatum: 31 maart 2026 (de einddatum is voor alle scholen hetzelfde)
Optiejaren: zevenmaal één jaar. Optiejaren worden onder gelijkblijvende condities en voorwaarden (met uitzondering van de toegestane indexering zoals opgenomen in de overeenkomst) uitsluitend op initiatief van opdrachtgever geëffectueerd.
Opdrachtgever kan derhalve eenzijdig besluiten de overeenkomst al dan niet te verlengen. Met de inschrijver die een inschrijving heeft ingediend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding wordt de overeenkomst gesloten. Met de inschrijver die als nummer twee in de rangorde is geëindigd, wordt een waakvlamovereenkomst gesloten.

Bron: Tenderned zaterdag 22 oktober 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/276757

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *