Schoonmaakonderhoud Stichting Markland College Oudenbosch/Zevenbergen – Aanbestedingsnieuws

Schoonmaakonderhoud Stichting Markland College Oudenbosch/Zevenbergen

Foto: pixabay.com

De opdracht omvat het leveren van schoonmaakonderhoud (dagelijks, periodiek en regiewerkzaamheden) en optioneel glasbewassing en groot vloeronderhoud voor de locaties van Stichting Markland College. Er is sprake van perceelvorming. De opdracht zal worden verdeeld in twee percelen. Binnen elk perceel is beoogd één opdrachtnemer te contracteren. De overeenkomst wordt afgesloten tussen aanbestedende dienst en de meest economische gunstige partij per perceel. Het aantal percelen dat één en dezelfde inschrijver gegund kan krijgen, is niet gelimiteerd. Inschrijven op meerdere percelen is toegestaan
De volgende percelen zijn gevormd:
Perceel 1: Markland College Oudenbosch;
Perceel 2: Markland College Zevenbergen;

De aanbesteding zal leiden tot één of meerdere overeenkomsten ingaande op 1 januari 2025. Deze overeenkomst(en) worden aangegaan voor een periode van vier jaar. Stichting Markland College heeft eenzijdig de mogelijkheid de overeenkomst viermaal te verlengen met een periode van maximaal twaalf maanden. De omvang van de opdracht voor schoonmaak en glasbewassing betreft onderstaande oppervlakten:
Perceel 1: 1 locatie; 13.546,84 m2 vloeroppervlakte en 3.212 (fictief) m2 glas;
Perceel 2: 1 locatie; 6.769,40 m2 vloeroppervlakte en 4.042 m2 glas;

Gedurende de contractperiode dient rekening te worden gehouden met wijzigingen in aantallen gebouwen en aantallen gebruikers. Van opdrachtnemer wordt verwacht dat zij hier flexibel en adequaat op kan adviseren en participeren. Bij een dergelijke wijziging ontvangt opdrachtnemer een aangepaste ruimtestaat en een aangepaste aanneemsom. Op locatie Markland Oudenbosch, vindt momenteel een ingrijpende verbouwing plaats. Deze verbouwing is al in een ver gevorderd stadium. De planning is dat de verbouwing in juli/augustus 2024 gereed is. Ten tijde van de verbouwing is er een deel gevestigd in tijdelijke huisvesting op het terrein van het Markland College. Op locatie Zevenbergen, streeft men ernaar in de zomervakantie te starten met een ingrijpende verbouwing (verduurzaming van het gebouw). Volgens planning zou deze verbouwing met een uitloop naar de herfstvakantie voor start contract gereed moeten zijn. Maar gezien de huidige markt, zou het zomaar kunnen zijn dat dit niet gerealiseerd is voor start van het contract.

Opdrachtgever heeft het voornemen een schouwing te organiseren op dinsdag 11 juni 2024. Inschrijver dient zich vóór maandag 10 juni 2024 12:00 via de berichtenmodule van Tenderned aangemeld te hebben voor de schouw. In deze aanmelding dient vermeld te staan welke (maximaal) twee personen namens inschrijver deel zullen nemen aan de schouw en met vermelding voor welk perceel (dit kunnen er meerdere zijn). De planning van de schouw ziet er als volgt uit:
Perceel 1:
09:00 uur: Marklandcollege Oudenbosch (Pagnevaartweg 7, 4731 AA Oudenbosch)
Perceel 2:
10:30 uur: Marklandcollege Zevenbergen (Gildelaan 82, 4761 BA Zevenbergen)
Het bijwonen van de schouw is een verplicht onderdeel van de aanbestedingsprocedure. Het niet bijwonen van de schouw zal leiden tot uitsluiting van de procedure.

Aanbesteder volgt voor deze aanbesteding de openbare procedure.

Bron: Tenderned woensdag 29 mei 2024 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/337609

Aanbestedingsnieuws 9e jaargang editie 30 mei 2024

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *