Portofoons C2000 VR Haaglanden – Aanbestedingsnieuws

Portofoons C2000 VR Haaglanden

Foto: © VR Haaglanden

De Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) wil een samenwerking aangaan met een leverancier waarmee in gezamenlijke inspanning voor goede C2000 portofoons voor communicatie gezorgd wordt. Bij de operationele inzet moet gewerkt
kunnen worden met betrouwbare objectcommunicatie, DMO, de manschap portofoon. Voor onder andere noodgevallen beschikt deze portofoon ook over een TMO-functie. De gebruikers zijn de brandweermedewerkers die worden ingezet voor de bestrijding van het incident. Communicatie is vrijwel uitsluitend per ploeg onderling, waarbij het bereik het incidentgebied moet bedekken. Uiteraard is het niet wenselijk dat buitenstaanders kunnen meeluisteren. Vanwege de verdichting in de regio gebruikt de VRH op dit moment repeaters om het dekkingsgebied/bereik bij incidenten te vergroten.
De bevelvoerder en piketfunctionarissen communiceren met een TMO-portofoon met andere bevelvoerders, meldkamer, piketfuncties en de overige hulpverleners. Deze groep beschikt dan ook over een TMO-portofoon. Als back-up moet ook deze portofoon naar DMO kunnen worden geschakeld. Daarmee beschikken beide portofoons over zowel TMO als DMO. Op dit moment zijn de portofoons verschillend in bediening (wel of geen numeriek toetsenbord) om zo goed mogelijk op het gebruik aan te sluiten. Vanuit beheer zou het prettig zijn als voor beide functies dezelfde portofoon gebruikt kan worden.
Onder portofoons verstaat de VRH voor deze aanbesteding:
– Manschapportofoons, ongeveer 400 stuks;
– Spreeksleutels voor manschapportofoons, ongeveer 400 stuks;
– (Voertuig)laders, voor ongeveer 400 manschapportofoons;
– Bevelvoerder/piketportofoons, ongeveer 200 stuks;
– Spreeksleutels voor bevelvoerder/piketportofoons, ongeveer 200 stuks;
– (Voertuig)laders voor bevelvoerder/piketportofoons, enkel, ongeveer 200 stuks.
Optioneel kunnen ook afgenomen worden Helmsets / oortjes; Repeaters; Houders en bevestigingsaccessoires; Carkits  Mobilofoons; Inbouw; Ondersteunende diensten; Andere toebehoren.

Naast de aanschaf van hardware verwacht de VRH tijdens het gebruik van de leverancier inzet bij  instructie, naleveringen, vervanginsonderdelen, beheersvragen, gebruikersinformatie, garantieafhandeling, reparaties en onderhoud.
Deze aanschaf is ter vervanging van de huidige C2000 Sepura portofoons die aan vervanging toe zijn.

Voor deze opdracht wordt gebruik gemaakt van een raamovereenkomst met een looptijd van minimaal acht jaar. De VRH kiest voor een samenwerking die in tijd aansluit op de gewenste levensduur van de portofoons. Als na deze periode een verdere inzet mogelijk is, heeft de VRH de mogelijkheid de overeenkomst te verlengen. Aanbesteder volgt met deze aanbesteding de openbare procedure.

Na gunning wil de VRH met de beoogde winnaar / set een test-inzet doorlopen. In een testperiode van een maand zal een complete kazerne (bemanning één TS, vier ploegen van zes personen) en twee piketfunctionarissen voorzien worden van de beoogde set. De set wordt gebruikt in de reguliere inzet, inclusief incidenten en oefeningen. Doel van deze test-inzet is in de realistische werksituatie te controleren dat er geen knelpunten in het functioneren zijn. Ervaren knelpunten worden met de
leverancier besproken met de mogelijkheid van herstel. Als herstel voor de VRH noodzakelijk is maar niet mogelijk, zal niet tot contractondertekening over worden gegaan. De geleverde materialen gaan in dat geval zonder vergoeding retour. De gunningsbeslissing zal in dat geval herzien worden en er zal gegund worden aan de leverancier van de nummer twee set. Ook hiermee zal een test-inzet worden doorlopen, in dezelfde uitvoering en met dezelfde vervolgstappen. Om deze reden wordt van de leverancier van de nummer twee set verwacht dat zijn aanbod geldig blijft na gunning, totdat er duidelijkheid is over de uitkomst van de test-inzet.

Bron: Tenderned woensdag 29 mei 2024 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/337602

Aanbestedingsnieuws 9e jaargang editie 30 mei 2024

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *