Schoonmaakonderhoud Stichting Groningse Schoolvereniging (GSV) – Aanbestedingsnieuws

Schoonmaakonderhoud Stichting Groningse Schoolvereniging (GSV)

Foto: ©Groningse Schoolvereniging

De Groningse Schoolvereniging is een vereniging van ouders die samen met de leerkrachten een missie uitdragen. Het primaire doel van de aanbestedingsprocedure is om een professionele dienstverlener te contracteren voor de uitvoering van schoonmaakonderhoud. De subdoelen zijn;
Het aangaan van een partnerschap.
Het borgen van gestructureerde uitvoering. 

De huidige overeenkomst voor schoonmaakonderhoud expireert per 1 maart 2022. Deze werd aangegaan in 2018, de maximaal overeengekomen looptijd wordt hiermee behaald. Binnen deze overeenkomst werden de reguliere, periodieke en specialistische (glasbewassing en vloerenonderhoud) schoonmaakwerkzaamheden uitgevoerd. Er wordt inspanningsgericht gewerkt.
De voor gebouwbeheer verantwoordelijk gestelde conciërge geldt zowel intern als extern als het eerste aanspreekpunt. In de huidige situatie verloopt het contact met betrekking tot de operationele uitvoering via de vaste uitvoerende schoonmaakmedewerkers; de korte lijntjes, snelle (re)acties en onderlinge ondervanging wordt als zeer prettig ervaren.
Binnen de GSV wordt er namens de Stichting Overblijven Groningse Schoolvereniging gebruik gemaakt van de locaties. Hiertoe vindt een extra sanitair ronde plaats, waarvan de kosten voor rekening van de Stichting Overblijven Groningse Schoolvereniging komen. Voor deze werkzaamheden geldt dat deze optioneel zijn. Doorbelasting van schoonmaakkosten geschiedt door de GSV.

Op de locaties De Componist en International Primary School (IPS) wordt door een externe organisatie gebruik gemaakt voor kinderopvang. In verband met dit gebruik wordt een extra sanitair ronde opgenomen. Optioneel maakt deze organisatie ook gebruik van specifieke ruimtes gedurende schoolvakantieperioden. Doorbelasting van schoonmaakkosten geschiedt door de GSV. De GSV heeft er voor gekozen de kwaliteit onafhankelijk te laten inspecteren door middel van VSRKMS kwaliteitsinspecties, uit te voeren door een onafhankelijk adviesbureau. Er worden per jaar drie inspecties uitgevoerd, waarvan twee aangekondigd en één onaangekondigd.

Binnen de opdracht valt:

– Reguliere schoonmaakwerkzaamheden
– Periodieke schoonmaakwerkzaamheden
– Glasbewassing
– Vloerenonderhoud

Optioneel binnen de opdracht valt:

– Reiniging overige elementen buitenzijde pand en/of buitenterrein

Buiten de opdracht valt de levering sanitaire voorzieningen. De inschrijving dient gebaseerd te zijn op de bij de aanbestedingsdocumenten  opgenomen bijlage “schoonmaakprogramma.” Tevens dient in de inschrijving rekening gehouden te worden met personeel dat ter overname aangeboden wordt door de huidige leverancier.  De overeenkomst betreft een opdracht voor de duur van drie jaar. Na deze jaren heeft de opdrachtgever de mogelijkheid om het overeenkomst nog zeven keer te verlengen met één jaar. Het contracteren vindt plaats door middel van een openbare Europese aanbestedingsprocedure. Voor deze procedure is gekozen omdat het totaalbedrag van de leveringen gedurende de looptijd van de overeenkomst het drempelbedrag (€214.000,-) overschrijdt.

Om u meer inzicht te geven in de situatie in de gebouwen van de aanbestedende dienst, organiseert zij een schouw. Alle gegadigden worden tegelijk ontvangen. Tijdens de schouw is het niet toegestaan om vragen te stellen. U dient uw vragen te stellen in de Nota van Inlichtingen. Om bij de schouw aanwezig te kunnen zijn, dient u zich uiterlijk op vrijdag 01 oktober 12:00 via ‘Mijn berichten’ op TenderNed aan te melden. Vermeld hierbij de naam, functie en rechtstreeks telefoonnummer van de deelnemer. Elke gegadigde mag met één persoon aanwezig zijn bij de schouw. Uw deelname is definitief na bevestiging.
De schouw start
donderdag 7 oktober om 09:00. U bezoekt een viertal locaties. In de bevestiging van uw deelname wordt u nader geïnformeerd. 

Bron: Tenderned zaterdag 25 september 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/239120

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *