Schoonmaakonderhoud opvanglocatie Hazenweg Hengelo (krappe schouw) – Aanbestedingsnieuws

Schoonmaakonderhoud opvanglocatie Hazenweg Hengelo (krappe schouw)

Illustratie: pixabay.com

In de huidige situatie heeft de gemeente Hengelo een overeenkomst met de firma Reerink schoonmaak & onderhoud voor het schoonmaakonderhoud. Deze overeenkomst is op basis van dwingende spoed zonder aanbesteding tot stand gekomen en dit kent geldigheidsbeperkingen. Gemeente Hengelo heeft daarom besloten om het schoonmaakonderhoud Europees aan te besteden. De nieuwe overeenkomst moet per 1 april 2023 ingaan. Opdrachtgever heeft besloten de schoonmaakwerkzaamheden te laten starten om 09.00 uur ’s ochtends en te laten eindigen om 21.00 uur ’s avonds. Opdrachtnemer dient zelf invulling te geven wat betreft indeling van diensten. Wel dienen er minimaal twee personen gelijktijdig aanwezig te zijn tijdens het uitvoeren van de schoonmaakonderhoudswerkzaamheden. De opdracht betreft het schoonmaakonderhoud, glasbewassing binnenzijde, specialistisch vloeronderhoud en bijvullen van sanitaire middelen voor de locatie Hazenweg 121 Hengelo (17.500 m2 bruto vloeroppervlak).

De initiële looptijd van de af te sluiten overeenkomst is vastgesteld op elf  maanden met als startdatum 1 april 2023 en als
einddatum 4 maart 2024. Opdrachtgever wenst de mogelijkheid de overeenkomst te verlengen met telkens een periode van elf
maanden, dit tot einde gebruik van de locatie als opvanglocatie. Mocht blijken dat de locatie niet meer
noodzakelijk is als opvanglocatie heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst met een driemaandelijkse opzegtermijn te ontbinden. Optiemaanden worden onder gelijkblijvende condities en voorwaarden (met uitzondering van de toegestane
indexering zoals opgenomen in de overeenkomst) uitsluitend op initiatief van opdrachtgever geëffectueerd.

Op 29 november 2022 is er gelegenheid om locatie van aanbestedende dienst te bezichtigen. De schouw start om 10.00 uur. Locatie: Hazenweg 121, Hengelo. U dient zich hiervoor uiterlijk op 28 november 2022, 12.00 uur via Tenderned aan te melden. Per inschrijver zullen maximaal twee personen tot de schouw worden toegelaten. Tijdens deze schouw krijgt u de gelegenheid om de locatie(s) te bezichtigen. Er zullen geen inhoudelijke vragen worden beantwoord.

NDR: Op zaterdag een aanbesteding publiceren met daar in de mogelijkheid voor een schouw, wel dat kan. Maar je geeft de mensen maar zeer weinig tijd om aan te melden en tijd in te ruimen. Dat kan beter Hengelo.

De Opdracht wordt gegund op basis van het Gunningscriterium economisch meest voordelige inschrijving op
basis van de “beste prijs-kwaliteitverhouding”. Aanbesteder volgt de openbare procedure.

Bron: Tenderned zaterdag 26 november 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/280662

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *