Manifest MVO inkopen ondertekend – Aanbestedingsnieuws

Manifest MVO inkopen ondertekend

Op 24 november 2022 hebben samenwerkende overheden het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI) 2022-2025 ondertekend. De 64 deelnemers die hun handtekening hebben gezet onder het manifest, zeggen daarmee toe dat ze bij het opdrachtgeven en inkopen oog hebben voor de maatschappelijke impact.

Deelnemende partijen zijn alle ministeries, 5 provincies en ruim 40 gemeenten, alle waterschappen en een aantal andere organisaties. Zij committeren zich hiermee aan het toepassen van maatschappelijk verantwoord opdrachtgeven en inkopen.

Elke ondertekenaar van het Manifest dient uiterlijk een jaar na ondertekening een MVOI actieplan op te stellen. In het actieplan leggen partijen voor de eigen organisatie vast welke ambitieniveaus worden nagestreefd voor elk van de zes MVOI doelen, welke concrete acties hiertoe leiden en hoeveel tijd en budget hiervoor worden vrijgemaakt.

Blijkens  uitspraken van de staatssecretaris Heijnen van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, is de spend van de overheid inmiddels €85 miljard.

Vivianne Heijnen: “Ik ben trots om vandaag het manifest officieel af te mogen trappen. Nederlandse overheden geven jaarlijks ruim € 85 miljard uit aan producten, werken en diensten. Door hierbij altijd na te denken over de gemaakte keuzes, kunnen we echt het verschil maken. Zo gaan we bij het versterken van onze dijken en sluizen de komende jaren circulair te werk. Denk aan stenen, grondgebruik, hergebruik van materialen enzovoorts. En we gaan als Rijk voor onze tienduizenden ICT-werkplekken de markt uitdagen op het gebied van circulariteit, door vol in te zetten op gerecyclede materialen.”

Het persbericht geeft de volgende voorbeelden van MVO-inkopen:

Rijkswaterstaat maakt bijvoorbeeld bij grond-, weg- en waterbouw gebruik van een circulaire bruggenbank en provincie Zuid-Holland heeft het hoofdgebouw van haar provinciehuis volledig duurzaam, circulair en energieneutraal gerenoveerd. Een ander voorbeeld is de catering in bedrijfsrestaurants standaard vegetarisch aanbieden en vlees alleen op aanvraag. Of door alleen gerecyclede meubels te gebruiken bij het inrichten van kantoren. Door bewust mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen. Of door gerecycled textiel te gebruiken voor uniformen. En door bij de werving altijd oog te hebben voor diversiteit en inclusie. Door energieverbruik te verminderen en verspilling te voorkomen.

Het feestje wordt nog opgeleukt met allemaal regenboogkleurenpictogrammen, want ook dit beleid kan worden aangetakt aan de SDG-doelen. Dat kan dan ook nogal gauw. Milieu en biodiversiteit, Klimaat, Circulair (inclusief biobased), Ketenverantwoordelijkheid (Internationale Sociale Voorwaarden), Diversiteit en Inclusie en Social Return, staan daar allemaal op.  Voor ambtenaren een simpel dingetje, het ene woord staat op het lijstje met andere woordjes, voor eerzame boeren, burgers en buitenlui weer een bewijs dat de overheid op weg is naar de hel waar goede bedoelingen heen plaveien.

1 thought on “Manifest MVO inkopen ondertekend

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *