Schoonmaakonderhoud Mgr. Frencken College – Aanbestedingsnieuws

Schoonmaakonderhoud Mgr. Frencken College

Mgr. Frencken College. Foto: © Mgr. Frencken College

In de huidige situatie heeft het Mgr. Frencken College een overeenkomst met Care Dienstengroep voor het
schoonmaakonderhoud. Deze overeenkomst eindigt op 31 december 2022 van rechtswege. Het Mgr. Frencken College heeft besloten om het schoonmaakonderhoud Europees aan te besteden. De nieuwe overeenkomst moet per 1 januari 2023 ingaan. De opdracht betreft het uitvoeren van het reguliere schoonmaakonderhoud ten behoeve van de locatie van het Mgr. Frencken College aan de Slotlaan in Oosterhout. De inschrijver dient de opdracht uit te voeren conform het Programma van Eisen en het calculatieblad. Het periodieke vloeronderhoud maakt optioneel onderdeel uit van de opdracht. De glasbewassing behoort niet tot de scope van de opdracht.
Op het Mgr. Frencken College is één medewerker werkzaam die een deel van het gebouw in eigen beheer schoonmaakt. Dit gaat om de personeelskamer en een toiletgroep (11 uur per week). Zodra deze medewerker stopt met deze werkzaamheden, zullen deze overgaan naar opdrachtnemer. De opdrachtgever zorgt tot die tijd zelf voor de aansturing van de eigen dienst medewerkers evenals voor de materialen en middelen. In geval van ziekte/verlof, kan het voorkomen dat er vervanging bij opdrachtnemer wordt gevraagd. De opdrachtgever heeft gedurende de volledige looptijd van de overeenkomst het recht om gebouwen dan wel gebouwdelen aan de overeenkomst, onder dezelfde condities als de oorspronkelijke gebouwen, toe te voegen
of om gebouwen dan wel gebouwdelen kosteloos uit de overeenkomst te verwijderen.

Op 21 april 2022 is er gelegenheid om de locatie van het Mgr. Frencken College te bezichtigen. De schouw start om 10.00 uur. Contactpersoon op locatie Slotlaan 40, 4902 AE Oosterhout is de heer N. Grinwis. U dient zich hiervoor uiterlijk op 20 april 2022, 12.00 uur via Tenderned aan te melden. Per inschrijver zullen maximaal twee personen tot de schouw worden toegelaten. Tijdens deze schouw krijgt u de gelegenheid om de locatie te bezichtigen. Er zullen geen inhoudelijke vragen worden beantwoord.

De looptijd van de af te sluiten overeenkomst is vastgesteld op zesendertig maanden. Startdatum: 1 januari 2023 en de Einddatum: 31 december 2025 Optiejaren: vijfmaal één jaar. Met de inschrijver die een inschrijving heeft ingediend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding wordt de overeenkomst gesloten. Met de inschrijver die als nummer twee in de rangorde is geëindigd, wordt de waakvlamovereenkomst gesloten.

Bron: Tenderned vrijdag 8 april 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/258412

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *