Aanbesteding doelgroepenvervoer Ridderkerk deze winter verwacht – Aanbestedingsnieuws

Aanbesteding doelgroepenvervoer Ridderkerk deze winter verwacht

Laatst geupdate op april 29, 2022 door redactie

Deze zomer komt er een aanbesteding voor het doelgroepenvervoer in de gemeente Ridderkerk. Tot tevredenheid van de gemeenteraad, gaat dat niet meer via een inkoopsamenwerking. De raadsleden zijn blij dat ze nu hun wensen kunnen aangeven. De Inkoopsamenwerking BAR die voorheen verantwoordelijk was voor het doelgroepenvervoer, heeft de mogelijkheden voor lokaal maatwerk beperkt. Tot tevredenheid van de raad is dat bij de huidige aanbesteding voor doelgroepenvervoer niet het geval. De raad heeft nu veel meer mogelijkheden tot inspraak, zo blijkt uit een verslag van de raadsvergadering van Geert van Someren van het Ridderkerks Dagblad.

Aanbestedingsnieuws is naar aanleiding van het nieuws wat meer in de raadsstukken gaan neuzen om meer te weten over de informatie die tussen raad en bestuur is uitgewisseld.  Op de bijbehorende raadsvergadering spraken ook belanghebbenden, ouders van autistische kinderen (ASS), in om aan te geven hoe groot hun belangen zijn bij een goede vervoerder en dat hun kinderen niet “lui” zijn en daarom een busje nodig hebben maar dat ze dit toch steeds moeten uitleggen aan de ambtenaar die de indicatiestelling afgeeft.

Het contract voor het leerlingenvervoer is nu nog gegund aan taxibedrijf Noot. Noot is landelijk actief (hoofdkantoor in Ede) en rijdt een deel van het vervoer zelf (61%). Het overige deel wordt gereden door 4 (regionale) onderaannemers. De kosten voor het LLV zijn tussen 2017 en 2021 toegenomen van 521.000 in 2017 tot 855.000 in 2021 (stijging van 64%). De hogere kosten vinden volgens de gemeente hun oorsprong voor het grootste deel in het aanbestedingsresultaat van 2019, zo stelt het college in de raadsbrief. Uit die brief blijkt verder onder meer dat een andere facturering daar ook de oorzaak van is.

In de raadsvergadering geeft de heer Lekkerkerk ook een toelichting op de aanbesteding. Daaruit blijkt dat eisen die worden meegegeven voor het leerlingenvervoer, dat een apart perceel krijgt, is het inzetten op het maximeren van het aantal chauffeurs. De regie op het vervoer wil de gemeente beleggen bij een onafhankelijke derde. Voor het vraagafhankelijk vervoer wil de gemeente inzetten op vrijwilligers. Hoewel je bij beluisteren van de raadsvergadering en het verhaal van Wethouder Franzen het idee krijgt, dat er wordt gezocht naar een kwaliteitsimpuls, blijkt uit de met de vergadering meegestuurde concept beleidskader financiele ontwikkelingen, dat er ook nogal naar de kostenkant wordt gekeken. Zo staat er in het concept beleidskader:

De kosten voor het LLV zijn tussen 2017 en 2021 toegenomen van 521.000 in 2017 tot 855.000 in 2021 (stijging van 64%). De hogere kosten vinden hun oorsprong voor het grootste deel in het aanbestedingsresultaat van 2019. Daarnaast is er sprake van een kostenstijging gedurende de looptijd van het huidige contract die voor een belangrijk deel veroorzaakt wordt door het toevoegen van in- en uitstapminuten bij het berekenen van de reistijd (als basis voor de factuur). Tenslotte is er een aantal externe factoren dat van invloed is op de prijs en die vertaald worden in (hoge) jaarlijkse indexering van de tarieven. Denk hierbij aan de afschaffing van de BPM-vrijstelling voor taxibedrijven en de hoge prijzen voor brandstof. Per saldo liggen de kosten per reiziger bijna 2 maal zo hoog als in de naburige Drechtsteden.

De contracten met de vervoerders en de regiecentrale eindigen op dit moment op 1 augustus 2023. De bestuurlijke wens is om eind juli 2023 een aanbesteding en de daar voorafgaande voorbereiding en besluitvorming te doorlopen.

Interessant zijn ook de opmerkingen die worden gemaakt in de Startnotitie over de planning. Zoals de brief ook zelf memoreert is er enige haast mee aangezien de inkoop natuurlijk gekoppeld is aan de schooltijden. Toch staat de vaststelling van het beleidskader geagendeerd voor de commissie van 16 juni en moet dat nog mee met de aanbesteding, die kennelijk later is. Wethouder Franzen heeft het in de raadsvergadering over, dat die in de winter zal plaatsvinden. De brief meldt over de datum:

Na bespreking van het concept beleidskader nemen wij uw inbreng en de nog op te halen inbreng van het MBR en de gebruikers mee bij het definitief maken van het concept. De planning is om het definitieve beleidskader te bespreken in de commissie van 16 juni 2022.
Het definitieve beleidskader is richtinggevend voor de verordeningen waarin de lokale regelgeving voor het uitvoeren van doelgroepenvervoer is opgenomen. Binnen de kaders van de verordening stelt het college de beleidsregels en nadere regels vast. Het beleidskader, de verordeningen en de beleidsregels vormen de grondslag voor de aanbesteding van het doelgroepenvervoer door het college.

Bronnen:

https://raad.ridderkerk.nl/Vergaderingen/Commissie-Samen-leven-RK/2022/07-april/20:00

https://ridderkerk.raadsinformatie.nl/vergadering/973843/%2007-04-2022

https://ridderkerk.raadsinformatie.nl/document/11350746/1/Startnotitie_beleidskader_Doelgroepenvervoer_Ridderkerk_2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

=

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *