Schoonmaakonderhoud Kunstmuseum Den Haag (Gemeentemuseum) – Aanbestedingsnieuws

Schoonmaakonderhoud Kunstmuseum Den Haag (Gemeentemuseum)

Gemeentemuseum Den Haag. Foto: Google Streetview

Kunstmuseum Den Haag is een museum voor moderne kunst en kunstnijverheid in Den Haag. Het werd in 1866 opgericht als Museum voor Moderne Kunst. Later werd tot 1998 de naam Haags Gemeentemuseum gebruikt, en vervolgens tot 2019 Gemeentemuseum Den Haag. Het huidige gebouw, een ontwerp van de Nederlandse architect H.P. Berlage in de stijl van het rationalisme, werd geopend in 1935.

De opdracht in deze aanbesteding omvat:
• De reguliere schoonmaakwerkzaamheden
• De periodieke schoonmaakwerkzaamheden

U dient uw inschrijving te baseren op het bij de documenten gevoegde schoonmaakprogramma. Tevens dient u in uw
inschrijving rekening te houden met personeel dat ter overname aangeboden wordt door de huidige leverancier. Opdrachtgever wenst geen extra tariefkorting op basis van inzet van jeugd en/of social return. Onder Kunstmuseum Den Haag wordt verstaan: Het Kunstmuseum Den Haag genaamd KM (hoofdvestiging) en het voormalig Fotomuseum KM21 (naastgelegen vestiging)

De doelstelling van deze aanbesteding is het schoonmaakonderhoud optimaal in te vullen. De opdrachtgever wenst dit doel te realiseren door middel van een Europese aanbesteding, waar de ‘inschrijving met de beste prijs-kwaliteitsverhouding’ het uitgangspunt is. Met deze aanbesteding wenst de aanbestedende dienst één inschrijver te contracteren die in staat is de
dienstverlening naar behoren kwalitatief en concurrerend te leveren, conform de eisen die in deze aanbestedingsdocumenten zijn vermeld. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van twee jaar en vier optiejaren.

Inschrijvers krijgen de mogelijkheid tot het schouwen van Kunstmuseum(KM) en Fotomuseum(KM21) Den Haag op 29 juli 2022. Inschrijvers kunnen zich aanmelden via Tenderned tot uiterlijk 4 juli 2022 Er zullen per inschrijver maximaal twee
personen tot de schouw worden toegelaten.

Inschrijver wordt verzocht o.a. een opgave te doen van drie relevante, gelijksoortige opdrachten/overeenkomsten die inschrijver gedurende de afgelopen drie kalenderjaren (2019, 2020 en 2021) heeft uitgevoerd of nog uitvoert.
De drie referenties dienen tezamen minimaal aan de volgende voorwaarden te voldoen:
▪ Aantoonbare ervaring met museale omgeving
▪ Schoonmaak tijdens weekend en openingsuren gedurende 364 dagen per jaar
▪ Affiniteit met het werkgebied
Opdrachtgever behoudt zich het recht voor de referenties te controleren zonder de inschrijver hierover te informeren. Inschrijver heeft de contactpersoon op de hoogte gesteld dat hij/zij benaderd kan worden door opdrachtgever.

Bron: Tenderned vrijdag 24 juni 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/265138

NDR: Zou nu het Stedelijk in Amsterdam ook zijn naam aanpassen, of is het een tijdelijke kwaal zoals Fuchs destijds dat was?

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *