IaaS-oplossing Stichting Inlichtingenbureau – Aanbestedingsnieuws

IaaS-oplossing Stichting Inlichtingenbureau

Foto: Pexels.com

Het Inlichtingenbureau heeft deze aanbesteding IaaS-oplossing uitgeschreven in verband met het eindigen van de lopende overeenkomst voor de beschikbaarstelling van ICT-infrastructuur faciliteiten en diensten ‘Infrastructure as a Service’
(IaaS). Het Inlichtingenbureau voert derhalve een niet-openbare aanbestedingsprocedure uit om als resultaat daarvan een overeenkomst te sluiten die voorziet in de levering van diensten voor het opbouwen en in stand houden van een IaaS-oplossing (inclusief bijbehorende diensten en leveringen) voor het Inlichtingenbureau.

De scope van de overheidsopdracht ‘IaaS-oplossing (inclusief bijbehorende diensten en leveringen)’ omvat – kort omschreven – de volgende elementen:
a. ICT-Infrastructure: beschikbaarstelling van alle ICT Infrastructure componenten voor het kunnen opbouwen en gebruiken van compute, storage en networking. Hierbij inbegrepen herstel van ICT-infrastructure verstoringen, uitbreiding en/of vermindering van ICTinfrastructure en onderhoud op ICT-infrastructure specifieke software zoals firmware en systeemdrivers;;
b. back-up en restore als beheerde dienst waarbij off-site back-up wordt gemaakt op alternatieve hardware en optioneel ‘file restore’ kan worden geboden;
c. Externe hosting (ten behoeve van de IaaS-oplossing); levering van datacenter capaciteit met hoge beschikbaarheid en faciliteiten om vanuit twee fysiek gescheiden locaties een stretched datacenter ontwerp te realiseren, ten behoeve van de middelen uit element a;
d. technisch en functioneel onderhoud van de IaaS-oplossing;
e. beschikbaarheid ‘servicedesk’ / ‘storingsdienst’ IaaS-oplossing;
f. uitvoeren implementatie nieuwe IaaS-oplossing, inclusief de transitie van de huidige bij het Inlichtingenbureau in gebruik zijnde IaaS-oplossing naar de nieuwe IaaS-oplossing;
g. op verzoek van het Inlichtingenbureau uitbrengen van vakkundige adviezen specifiek gericht op transitie vanaf de nieuwe toegepaste IaaS-oplossing naar cloud gebaseerde platform oplossingen (zoals Azure en vergelijkbaar).
Als optie wenst het Inlichtingenbureau gebruik te kunnen maken van door gegadigde beschikbaar te maken / aan te wenden (rekencentrum)softwarelicenties gerelateerd aan de voor de IaaS-oplossing in te zetten ICT-Infrastructure.

De met de opdrachtnemer hiervoor te sluiten overeenkomst heeft een initiële looptijd voor de duur van implementatie en migratie naar de nieuwe IaaS-oplossing plus drie jaar (gerekend vanaf het moment van het volledig in de operationele bedrijfsvoering in gebruik nemen door het Inlichtingenbureau), met de mogelijkheid voor het Inlichtingenbureau om na het verstrijken van de initiële duur de overeenkomst te verlengen met telkens een termijn van één jaar. Doel is – naar de stand van nu – in december 2022 de overeenkomst voor deze opdracht te sluiten, en dat, na uitvoering in het eerste kwartaal 2023 van de transitie, het Inlichtingenbureau de IaaS-oplossing bij aanvang van het tweede  kwartaal 2023 in productie kan toepassen.

Bron: Tenderned vrijdag 24 juni 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/265209

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *