Tennet zoekt net-ontlasters in Brabant en Limburg – Aanbestedingsnieuws

Tennet zoekt net-ontlasters in Brabant en Limburg

TenneT is in Noord-Brabant en Limburg op zoek naar grootverbruikers die tegen betaling het elektriciteitsnet willen ontlasten, zodat er daarmee ruimte ontstaat op het elektriciteitsnet voor nieuwe partijen. Hiervoor is de landelijke netbeheerder vandaag een verkenning gestart. In september moet er duidelijkheid komen of er extra ruimte beschikbaar is.

De verkenning onder grootverbruikers is een onderdeel van het zogenaamde congestie-onderzoek, dat TenneT momenteel doet om in deze twee provincies het drukke elektriciteitsnet nog intensiever te gaan benutten. Op 8 juni kondigde TenneT aan dat de grenzen van de capaciteit van het elektriciteitsnet in beide provincies was bereikt door de grote hoeveelheid aanvragen. TenneT kondigde daarom een voorlopige stop aan voor nieuwe aansluitingen.

©Tennet 2020

In dit zogenaamde congestieonderzoek verkent TenneT of klanten aangesloten op het elektriciteitsnet tegen een vergoeding flexibel kunnen omgaan met hun vraag of aanbod. Dit betekent dat bij een dreigende overbelasting van het hoogspanningsnet aan gebruikers gevraagd wordt op tegen een vergoeding tijdelijk minder elektriciteit af te nemen of juist meer elektriciteit te produceren.

Voor de regio Brabant en Limburg heeft TenneT een vragenlijst opgesteld, waarmee potentiële partijen kunnen aangeven in hoeverre ze flexibel vermogen kunnen leveren. Dit kunnen zowel partijen zijn die rechtstreeks zijn aangesloten op het hoogspanningsnet als partijen die zijn aangesloten op het regionale net van Enexis Netbeheer. Voorwaarde is wel dat deze partijen een aansluiting groter dan 1 megawatt hebben. Partijen kunnen tot 16 juli hun interesse kenbaar maken.

De inschatting is dat er in Noord-Brabant en Limburg circa 600 bedrijven zijn die aan deze voorwaarde voldoen. TenneT zal de input van potentiële aanbieders nader bestuderen en meenemen in het onderzoek. Dit wordt in september afgerond. Als blijkt dat het mogelijk is om flexibel vermogen in te zetten, dan vindt de implementatie van dit marktmechanisme aansluitend plaats. Netbeheerders hebben voor de invoering tot eind november 2022 de tijd gekregen van de toezichthouder ACM.

Het inzetten van flexibiliteit is één van de maatregelen die onderzocht wordt om versneld meer aansluitruimte op het net te creëren. Sinds deze week is de speciale coördinator Ben Voorhorst daarnaast een verkenning gestart naar verdere oplossingen om versneld extra capaciteit beschikbaar te krijgen. Deze coördinator is door Minister Jetten van Economische Zaken en Klimaat en de provincies Noord-Brabant en Limburg aangesteld.

Bron: Tennet, 23 juni 2022

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *