Nieuwbouw onderwijslocatie Laan op Zuid Rotterdam – Aanbestedingsnieuws

Nieuwbouw onderwijslocatie Laan op Zuid Rotterdam

Laatst geupdate op april 5, 2023 door redactie

Impressie: © Gemeente Rotterdam

Het betreft één bouwvolume voor zowel een voortgezet onderwijsschool van SNZ/Stichting BOOR als het Instituut Communicatie Media en Informatietechnologie (CMI) van Hogeschool Rotterdam. Bijzonder aan deze opdracht is het gezamenlijke opdrachtgeverschap van Hogeschool Rotterdam en gemeente Rotterdam waarbij de gemeente als bouwheer voor SNZ/Stichting BOOR optreedt. Beide toekomstige gebruikers van deze onderwijslocatie – Hogeschool Rotterdam en SNZ/Stichting BOOR – kennen een eigen identiteit en dynamiek, maar er is een gezamenlijke ambitie om zoveel mogelijk synergie in het dagelijks gebruik van het onderwijsgebouw te behalen en tevens een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de omgeving.

Aan de Laan op Zuid in Rotterdam komt een bijzonder onderwijsgebouw dat voortgezet en hoger onderwijs zal huisvesten. In opdracht van Hogeschool Rotterdam, Stichting BOOR en gemeente Rotterdam komt hier een omgevings- en gebruiksvriendelijk gebouw. Locatie, routing, uitstraling, duurzaamheid en de unieke plaatsing van beide scholen binnen het gebouw zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In de zomer van 2026 moet het gebouw klaar zijn.  De locatie aan de Laan op Zuid is een binnenstedelijke omgeving en het laatste vrije kavel in dit gebied. In de toekomst wordt het Rijnhavenpark ontwikkeld en is de ambitie het gebied rondom het kavel ook in een parkachtige setting door te trekken. Het kavel wordt aan drie zijden omsloten door zowel het UWV kantoor als twee woongebouwen. Het compacte kavel heeft een afmeting van ca 49 bij 60 meter en wordt nagenoeg geheel bebouwd. Deels wordt een overkraging met een galerij gemaakt boven publiek gebied aan de UWV zijde. Het wordt een duurzaam gebouw met een deels houten gevel en een identiteit waar beide scholen zich in kunnen herkennen. Een heldere en flexibele gebouwstructuur, waarin de scholen min of meer boven elkaar zijn geplaatst, zorgt ervoor dat beide scholen los van elkaar kunnen functioneren maar ook de synergie met elkaar opzoeken. Een logisch en helder routing systeem maakt dat mogelijk. Een opvallend element aan de buitengevel is de (gele) opgetilde route die via een podiumtrap de entree vormt van de school voor voortgezet onderwijs van de Stichting BOOR op de tweede verdieping.

Het ontwerp voor de buitenruimte sorteert alvast voor op de groene route richting metrostation Rijnhaven en op de komst van het Rijnhavenpark. De trapsgewijze opbouw van het gebouw biedt ruimte aan een aantal groene en geprogrammeerde daken. Ook in het volume worden aan de dubbelhoge ‘pockets’ die de interne route accentueren en als etalage naar de stad functioneren enkele groene loggia’s voorzien. De onderwijslocatie heeft mede door zijn alzijdige gevel een vriendelijk en open karakter, al telt het op zijn hoogste punt maar liefst negen verdiepingen. Helemaal bovenin bevindt zich de dubbele gymzaal, met aangrenzend een omheind buiten sportdak.

De beoogde opdracht bestaat uit alle benodigde uitvoeringsdisciplines (bouwkundige werken, werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties) voor de twee opeenvolgende fasen:
Bouwteamfase
Deze fase bestaat uit het gezamenlijk met het ontwerpteam doorlopen van de TO-fase in bouwteamverband. Bij aanvang van deze fase dient de opdrachtnemer een verschillenanalyse tussen VO en DO uit te voeren. Deze fase wordt afgerond met de prijsvorming van het TO.
Uitvoeringsfase
Deze fase bestaat uit de uitvoering en oplevering van het werk. Het vervaardigen van het UO maakt deel uit van deze fase. Voor deze fase wordt opdracht verstrekt als overeenstemming wordt bereikt over de aanneemsom en de andere voorwaarden van de
aannemingsovereenkomst.

De aanbestedende dienst kiest er bewust voor de verschillende bouw- en installatiedisciplines in één opdracht te combineren, omdat de verwevenheid van de disciplines, de complexiteit van de bouwopgave en de beperkte omvang van de bouwplaats een integrale benadering vereisen, zowel in de ontwerpfase (bouwteam) als in de uitvoeringsfase. Het is niet doelmatig om de bouwopgave te verdelen in afzonderlijke opdrachten voor deze disciplines.

De aanbestedende dienst overweegt om de uitvoeringsopdracht uit te breiden met:

  • een meerjarig bouwkundig en installatietechnisch onderhoudscontract,
  • de realisatie van een WKO-installatie.

De keuze hiervoor zal in de inschrijvingsfase worden bepaald. De omvang van het gebouw bedraagt ca. 22.500 m2 bvo.
De bouwkosten bedragen indicatief €54.000.000,- (prijspeil: 1 maart 2023). Het gaat om een schatting van het volume en de omzet. U kunt als gegadigde aan deze schatting geen rechten ontlenen.

In deze aanbesteding wordt de niet-openbare procedure gehanteerd. De twee fasen van de aanbesteding kenmerken zich als volgt:
1. Selectiefase: op basis van een openbare aankondiging kunnen gegadigden de selectieleidraad digitaal opvragen (downloaden) en zich vervolgens aanmelden voor deelname aan de aanbesteding. Dit doen partijen door middel van het indienen van een
aanmelding.  Op basis van de door de gegadigde ingediende informatie over uitsluitingsgronden, geschiktheidseisen en selectiecriteria selecteert de aanbestedende dienst maximaal vijf partijen voor de gunningsfase die zich als meest geschikte gegadigden kwalificeren.
2. Gunningsfase: in de tweede fase worden de geselecteerde gegadigden uitgenodigd om, op basis van een gunningsleidraad, een inschrijving in te dienen. Deze inschrijving bevat de aanbieding van de geselecteerde gegadigde over de wijze waarop zij de overeenkomst gaat uitvoeren. Op basis van de beoordelingsprocedure en -criteria in de gunningsleidraad wordt bepaald aan wie de opdracht zal worden gegund. De aanbestedende dienst heeft het voornemen om één opdrachtnemer te contracteren.

Bron: Tenderned woensdag 15 februari 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/288605

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 16 februari 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *