Schoonmaakdienstverlening STG. vrije scholen Zuidwest Nederland – Aanbestedingsnieuws

Schoonmaakdienstverlening STG. vrije scholen Zuidwest Nederland

Illustratie: Pixabay.com

Stichting Vrije Scholen Zuidwest Nederland (ZWN) bestaat sinds 2000 en verenigt de volgende vier scholen:
De Vrijeschool Den Haag PO te Den Haag;
De Vrijeschool Den Haag VO te Den Haag;
Het Marecollege in Leiden te Leiden;
Rudolf Steiner College te Rotterdam.

In de huidige situatie heeft ZWN een overeenkomst met Aktief voor het schoonmaakonderhoud. Deze overeenkomst eindigt op 25 augustus 2022 van rechtswege. ZWN heeft besloten om het schoonmaakonderhoud Europees aan te besteden. De nieuwe overeenkomst moet per 22 augustus 2022 ingaan. De Opdracht betreft het uitvoeren van schoonmaakonderhoud en specialistisch vloeronderhoud ten behoeve van de locaties van ZWN zoals is uitgewerkt in het Programma van Eisen. Bij de Vrijeschool Den Haag PO en de Vrijeschool Den Haag VO maakt het separatieglas onderdeel uit van de opdracht. De overige
glasbewassing maakt optioneel onderdeel uit van de opdracht. De inschrijver dient de opdracht uit te voeren conform het Programma van Eisen.

Op 5 april 2022 is er gelegenheid om onderstaande locaties van ZWN te bezichtigen. De schouw start om 10.00 uur.
10.00 uur Marecollege – hoofdgebouw Sumatrastraat 120, Leiden
10.45 uur Marecollege – dependance Sumatrastraat 120, Leiden
11.45 uur Vrijeschool Den Haag VO Waalsdorperweg 12, Den Haag
12.30 uur Vrijeschool Den Haag PO Abbenbroekweg 7, Den Haag
13.45 uur Rudolf Steiner College Tamboerstraat 9, Rotterdam
14.30 uur Rudolf Steiner College – Oudedijk Oudedijk 75, Rotterdam
U dient zich hiervoor uiterlijk op 4 april 2022, 12.00 uur via Tenderned aan te melden. Per inschrijver zullen maximaal twee personen tot de schouw worden toegelaten. Tijdens deze schouw krijgt u de gelegenheid om de locatie(s) te bezichtigen. Er zullen geen inhoudelijke vragen worden beantwoord.

De looptijd van de overeenkomst is vastgesteld op zesendertig maanden met de mogelijkheid deze overeenkomst vijf keer met één jaar te verlengen. Optiejaren worden onder gelijkblijvende condities en voorwaarden (met uitzondering van de toegestane
indexering zoals opgenomen in de overeenkomst) uitsluitend op initiatief van opdrachtgever geëffectueerd. De opdracht wordt gegund volgens het gunningscriterium economisch meest voordelige inschrijving op basis van de “beste prijs-kwaliteitsverhouding” .

Bron: Tenderned woensdag 23 maart 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/256565

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *