Schoonmaakdienstverlening Stg. Natuurstad Rotterdam – Aanbestedingsnieuws

Schoonmaakdienstverlening Stg. Natuurstad Rotterdam

Foto: pixabay.com

Natuurstad stimuleert duurzaam denken en handelen in Rotterdam door middel van recreatie, educatie en participatie. Op acht kinderboerderijen en veertien (school)tuinen ontdekken en leren bezoekers over de natuur, het milieu en duurzaamheid. Met deze aanbesteding en de daaruit voortvloeiende overeenkomst beoogt de aanbestedende dienst de volgende doelen te bereiken:
a) Schone publieke plekken voor haar bezoekers en schone werkplekken voor haar medewerkers en vrijwilligers.
b) Inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en een duurzame schoonmaak.
c) Ontzorgd worden m.b.t. schoonmaak.
d) Doelmatige schoonmaak; kosten beperken.

Natuurstad wil dat al haar locaties waaronder de acht kinderboerderijen en de veertien (school)tuinen schoon zijn.
Het gaat daarbij om een oppervlakte van ongeveer 1699 vierkante meter welke onder de reguliere schoonmaak vallen. Natuurstad heeft op minder frequente basis (ongeveer drie keer per jaar) behoefte aan glasbewassing aan de binnen- en buitenzijde van twee kinderboerderijen namelijk: De Molenwei en De Blijde wei. Natuurstad kan naast de reguliere schoonmaak en glasbewassing een beroep doen op de opdrachtnemer voor de uitvoering van extra schoonmaak-werkzaamheden op basis van nacalculatie. De reguliere werkzaamheden zijn op basis van een vaste prijs.

De waarde van de opdracht is op basis van een uitgevoerde marktconsultatie geraamd op ca. maximaal €50.000,- (exclusief. BTW) per jaar. De genoemde omvang is slechts bedoeld als indicatie, opdrachtnemer kan hier op geen enkele wijze rechten aan ontlenen. Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw. Er is sprake van een dienstverleningsovereenkomst met een initiële looptijd van zes jaar met de mogelijkheid de overeenkomst tegen dezelfde voorwaarden te verlengen telkens voor een periode van twee jaar. Deze verlenging vindt automatisch plaats. Natuurstad heeft de mogelijkheid gedurende de gehele looptijd de overeenkomst tussentijds op te zeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal zes maanden. Zij gaat hier terughoudend mee om, maar wenst deze flexibiliteit wel te hebben, omdat onvoorziene al dan niet bestuurlijke ontwikkelingen zich kunnen voordoen.

Om zich een goed beeld te vormen van de locaties, de kenmerken en de bereikbaarheid wordt een schouw georganiseerd door Natuurstad. Inschrijvers dienen zich daar voor aan te melden, waarbij zij vervolgens onder begeleiding van een medewerker van Natuurstad rondgeleid worden en inschrijver waar nodig zaken kan inmeten (bijvoorbeeld t.b.v. de glasbewassing). Tijdens deze bijeenkomst zullen vertegenwoordigers van Natuurstad een toelichting geven bij de opdracht en wordt ruimte geboden om vragen te stellen. Deze vragen (kunnen soms) direct of na afloop worden beantwoord, echter aan de mondelinge informatie kunnen geen rechten worden ontleend. U dient vragen ook altijd schriftelijk te stellen, welke via een Nota van inlichtingen worden beantwoord.
De schouw vindt plaats op 4 en 5 januari 2024 om 10.00 uur en tijd en zal ca. één uur duren. U bent van harte welkom op 4 januari 2024 om 10.00 uur bij Kinderboerderij De Molenwei: Brammertstraat 10, 3084 RV Rotterdam. Ook bent u van harte welkom op 5 januari om 10.00 uur bij Kinderboerderij De Blijde Wei: Bergse Linker Rottekade 435, 3069 LV Rotterdam (navigeren naar Kikkerpad, bij de grote witte kip parkeren) en optioneel is Educatieve Tuin Geelkruid: Geelkruid 6, 3068 SP, Rotterdam aansluitend aan De Blijde Wei.
Om praktische redenen wordt Inschrijver verzocht zich uiterlijk drie werkdag(en) van te voren aan te melden door een Tenderned-bericht te sturen aan het contactpunt van deze aanbesteding onder vermelding van ‘Aanmelding schouw’, de naam van de onderneming, de namen van de aanwezige personen en voor welke dag(en). Er kunnen maximaal twee personen per inschrijver worden aangemeld. Aanwezigen dienen zich te kunnen legitimeren met een geldig identiteitsbewijs. Indien aanwezigen niet vooraf zijn aangemeld of zich niet kunnen legitimeren, dan kan hen de toegang tot de bijeenkomst worden geweigerd.

Bron: Tenderned woensdag 13 december 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/319631

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 14 december 2023

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *