Schoonmaakdienstverlening gemeente Houten. – Aanbestedingsnieuws

Schoonmaakdienstverlening gemeente Houten.

Illustratie: Pixabay.com

De gemeente Houten wil een schoonmaakdienstverlener die het gemeentehuis, de sociaal culturele centra, gymzalen, sporthallen en andere gemeentelijke panden, schoon houdt en daarnaast de ramen wast. Het betreft 23 panden in de gemeente Houten en met een totaal vloeroppervlakte van 22.030 m2. De gemeente volgt, gelet op de aard en de omvang van de opdracht, een Europese openbare procedure conform de gewijzigde Aanbestedingswet 2012 (als gepubliceerd op 30 juni 2016) en de
Gids Proportionaliteit 2022. De gemeente wil ernaar streven dat de schoonmaakwerkzaamheden, vallend onder de nieuwe overeenkomst, worden uitgevoerd door medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt (garantiebaan). Het betreft de categorie mensen die vallen onder het doelgroepenregister. Om die reden heeft de gemeente ervoor gekozen om gebruik te maken van artikel 2.82 van de Aanbestedingswet 2012. De gemeente wil deze opdracht voorbehouden aan sociale werkplaatsen en aan ondernemers die de maatschappelijke en professionele integratie van gehandicapten of kansarmen tot hoofddoel hebben, of de uitvoering ervan voorbehouden in het kader van programma’s voor beschermde arbeid, mits ten minste 30% van de werknemers van deze werkplaatsen, ondernemingen of programma’s gehandicapte of kansarme werknemers zijn.

De af te sluiten overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van vier jaar, ingaande op 1 september 2022. Uiterlijk zes maanden voor het einde van deze overeenkomst zullen de partijen in overleg treden omtrent een eventuele verlenging van deze overeenkomst voor een periode van één jaar, deze optie kan maximaal driemaal worden toegepast.

De opdracht wordt gegund op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Er is geen informatie over een schouw opgenomen. Er is een inventarisatie en programma opgenomen in de aanbestedingsdocumenten.

Bron: Tenderned donderdag 24 maart 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/256618

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *