Onderhoud monumentale objecten Utrecht (stad) – Aanbestedingsnieuws

Onderhoud monumentale objecten Utrecht (stad)

Een der te onderhouden objecten, de Nicolaitoren. Foto: Google Streetview

De afdeling Vastgoed beheer van de Gemeente Utrecht heeft de taak de vastgoedportefeuille te beheren. Het beheren betekent in hoofdzaak het uitvoeren van het preventieve-, correctieve-, en planmatige onderhoud. Er zijn echter ook een aantal panden waar, i.v.m. afspraken in het huurcontract het preventieve en correctieve onderhoud niet door de afdeling Vastgoedbeheer maar door de huurder wordt uitgevoerd. De afdeling Vastgoed Beheer voert in deze panden alleen het planmatig onderhoud uit.

De doelstelling van de opdracht in deze aanbesteding is: het zo efficiënt mogelijk uitvoeren van de onderhoudswerkzaamheden
waarbij de processen van de huurder/gebruiker niet worden gehinderd. De onderhoudswerkzaamheden zijn:
A) Planmatig onderhoud
B) Preventief onderhoud
C) Correctief onderhoud
D) Overige werkzaamheden

De kritische succesfactoren van de opdracht zijn:
1) Systematisch in beeld brengen van het onderhoudsniveau en de onderhoudsbehoefte.
2) Rapporteren over de onderhoudsbehoefte, inclusief verbetervoorstellen en innovaties
3) Efficiënt en vakkundig uitvoeren van de onderhoudswerkzaamheden.
4) Optimaal gebruiksgenot zodanig dat:
A) gebreken binnen afgesproken termijnen worden opgelost.
B) het onderhoud zo min mogelijk de processen van de gebruiker verstoort.
5) Afronden van de werkzaamheden en het logboek/ gebouwdossier opleveren.

Onder planmatig onderhoud verstaat aanbesteder het voorspelbare onderhoud op basis van conditiebepaling of levenscyclus van de elementen. Onder planmatig onderhoud wordt tevens verstaan: geplande maatregelen welke voortkomen uit Energie Maatwerk Adviezen, hierna EMA. Het planmatig onderhoud wordt verwerkt in meerjaren onderhoudsplanningen (MJOP’s).
Deze MJOP’s zijn ‘levende’ documenten omdat er tussentijdse actualisatie inspecties plaatsvinden. Constateringen kunnen worden toegevoegd. Daarnaast kunnen er vastgoedmutaties plaatsvinden (afname of toename van het vastgoed in de portefeuille kan elk moment aanleiding zijn voor aanpassingen)

De af te sluiten raamovereenkomst ziet op de uitvoering van het project ‘Onderhoud Monumentale Objecten’, overeenkomstig de technische beschrijvingen in het STABU-bestek met kenmerk 2021-VGB-017 en alle bijbehorende bijlagen. De raamovereenkomst wordt aangegaan voor een periode van drie jaar. De raamovereenkomst kan twee keer onder gelijkblijvende voorwaarden stilzwijgend worden verlengd. De eerste verlengingsoptie is voor een periode van twee jaar, de tweede verlengingsoptie is voor een periode van drie jaar.

De gemeente gebruikt voor deze aanbesteding de openbare procedure. Gegund wordt er op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned donderdag 24 maart 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/256666

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *