Schoonmaakdienstverlening gemeente Assen – Aanbestedingsnieuws

Schoonmaakdienstverlening gemeente Assen

Foto: © Gemeente Assen.

Het primaire doel van deze aanbestedingsprocedure van de gemeente Assen is om een professionele dienstverlener te
contracteren voor de schoonmaakdienstverlening. Daarbij heeft Gemeente Assen onderliggende doelen gesteld:
Zij wil zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt inzetten in de schoonmaakdienstverlening op de panden in de scope van deze opdracht. Hiertoe dient schoonmaakdienstverlener samen te werken met Werkplein Drentsche Aa (WPDA/iWerk).
De gemeente wil resultaatgerichte schoonmaak.
Daar waar mogelijk is de gemeente voorstander van dagschoonmaak. Daarbij ziet zij in eerste instantie vooral mogelijkheden aan de randen van de dag. Graag bekijkt zij samen met schoonmaakdienstverlener welke mogelijkheden er zijn voor uitbreiding naar schoonmaak overdag.

In de huidige situatie wordt gebruik gemaakt van de diensten van iWerk. iWerk heeft aangegeven dat zij de continuïteit niet goed meer kunnen realiseren, waardoor de behoefte is ontstaan om de opdracht in de markt te zetten. Voorwaarde is wel het behoud van huidige schoonmakers (eventueel doorstroom). Daarnaast zoekt de gemeente naar verbreding van instroom/opleiding van overige medewerkers. Daarbij geeft de gemeente het schoonmaakbedrijf een overgangsperiode om deze
nieuwe werkwijze/samenwerking goed vorm te geven. In samenspraak zullen hier tijdens het opstartgesprek afspraken over gemaakt worden. (Voor de start van de overeenkomst, vindt er een opstartgesprek plaats tussen opdrachtnemer en
opdrachtgever. Tijdens dit gesprek worden praktische afspraken gemaakt over de uitvoering van de werkzaamheden en de implementatiefase) Het belangrijkst voor de gemeente is dat de opdracht goed ingericht wordt. De ingangsdatum zelf wordt niet veranderd. Medewerkers vallen onder de CAO SW, CAO aan de slag of CAO ambtenaren. De voorvrouw valt onder de CAO SW.
Medewerkers zullen gedetacheerd worden bij het schoonmaakbedrijf. Vanaf januari 2022 heeft de gemeente Assen aangepaste voorwaarden voor de uitvoering van Social Return.  Vanuit de huidige situatie is opgemerkt dat de directe aansturing verbeterd zou kunnen worden. Hier zoekt de gemeente dan ook de expertise van de schoonmaakdienstverlener. Daarnaast vraagt de
gemeente de expertise van opdrachtnemer met betrekking tot het vertalen van het resultaatgerichte schoonmaakprogramma voor de medewerkers van iWerk/WPDA, zodat zij hun werk ook goed uit kunnen voeren. In de nieuwe situatie wil de gemeente een strategisch partnerschap met de schoonmaakdienstverlener. De gemeente hecht grote waarde aan een langdurige relatie waarbij preventief meedenken de werkwijze is in plaats van probleem-oplossend. In de ideale situatie stellen de gemeente en WPDA zich voor dat een kandidaat start bij iWerk. Daar wordt hij/zij bijvoorbeeld in de basis opgeleid, zodat zij kunnen starten bij gemeente Assen. Wanneer zij daar aan toe zijn, zou het mooi zijn wanneer deze medewerker door kan stromen naar een ander object van de schoonmaakdienstverlener, zodat deze medewerker re-integreert. Met name bij het voortraject willen iWerk en WPDA graag betrokken worden.

Binnen de opdracht vallen:
– Reguliere schoonmaakwerkzaamheden (inclusief bijvullen sanitaire voorzieningen)
– Periodieke schoonmaakwerkzaamheden
– Glasbewassing separatieglas (2x per jaar)
– Glasbewassing interne wand boven balie gemeentehuis (1x per 4 jaar)
– Periodiek vloeronderhoud (1x per jaar, mogelijk wordt dit opgedeeld gedurende het jaar). 

Om u meer inzicht te geven in de situatie in de gebouwen van de aanbestedende dienst, organiseert zij een schouw. Alle gegadigden worden tegelijk ontvangen. Tijdens de schouw is het niet toegestaan om vragen te stellen verband houdende met deze aanbesteding. U dient deze vragen te stellen in de Nota van Inlichtingen. Om bij de schouw aanwezig te kunnen zijn, moet u zich uiterlijk op 7 januari 2021 via ‘Mijn berichten’ op TenderNed aanmelden. Elke gegadigde mag met maximaal twee personen aanwezig zijn bij de schouw. De schouw start om 13.00 uur bij het gemeentehuis. Aansluitend wordt locatie De Buitenzorg bezocht.

Het contracteren vindt plaats door middel van een openbare Europese aanbestedingsprocedure. Er wordt gegund op basis van het gunningscriterium: Beste prijs-kwaliteitsverhouding waarbij de inschrijving, die naar het oordeel van de aanbestedende dienst, de beste prijs-kwaliteitsverhouding heeft, de opdracht gegund krijgt. Startdatum van de overeenkomst is 1 mei 2022. De looptijd van de overeenkomst is twee jaar. Na deze jaren heeft opdrachtgever de mogelijkheid om het overeenkomst nog twee keer te verlengen met één jaar.

Bron: Tenderned zaterdag 18 december 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/247272

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *