Concessieopdracht horecavoorziening Wilhelminapark Rijswijk – Aanbestedingsnieuws

Concessieopdracht horecavoorziening Wilhelminapark Rijswijk

De beoogde horecalocatie. Foto: © Gemeente Rijswijk

Het Wilhelminapark ligt in de gemeente Rijswijk en is een groot openbaar stadspark. Het park dateert uit het einde van de twintigste eeuw en is een belangrijk onderdeel van de Rijswijkse Stadsparkenzone en de regionale groenstructuur. Het park ligt ingeklemd tussen de A4, de Prinses Beatrixlaan en de spoorlijn Den Haag HS-Rotterdam. Het park is natuurlijk aangelegd met wandel en fietspaden in het groen en beschikt onder meer over een zwemvijver met strandje, een natuurtuin,  speelvoorzieningen een evenemententerrein en BBQ-veld en grote vijvers. Mede door de ligging aan de rand van Rijswijk is het momenteel een vrij rustig park. Door de realisatie van de wijk RijswijkBuiten aan de zuidzijde van het park, met zo’n 3.500 woningen, zal het Wilhelminaperk centraler in de stad komen te liggen. De verwachting is dan ook dat meer mensen het park zullen gaan gebruiken. Dit biedt kansen om het Wilhelminapark te ontwikkelen tot een park met ruimte voor recreatie, natuureducatie, natuurontwikkeling, spel en sport. De gemeente Rijswijk heeft een ontwikkelperspectief opgesteld waarin de ambitie is vastgelegd om het Wilhelminapark te transformeren tot een park waar verblijfskwaliteit en natuurwaarden hand in hand gaan en waar mensen samenkomen om te recreëren en van de natuur en rust te genieten. Een onderdeel van het ontwikkelperspectief is het realiseren van een horecagelegenheid. Daarvoor is de gemeente Rijswijk op zoek naar een opdrachtnemer die op eigen kracht een invulling kan geven aan dit concept.

De gemeente wil, dat er een passende horecagelegenheid gerealiseerd en geëxploiteerd wordt in het Wilhelminapark. De gemeente vraagt van opdrachtnemer de volledige investering en de exploitatie daarvan. De gemeente wil de grond uit te geven door middel van een concessieverlening met een recht van opstal voor de duur van 30 jaar. De gemeente wil dat met de horeca de volgende ambities worden gerealiseerd:
de horecagelegenheid is toegankelijk voor een breed publiek en er wordt ruimte geboden voor ontmoeten;
de uitstraling, inrichting en het gebruik van de horecagelegenheid dragen bij aan de kwaliteit aan het Wilhelminapark.
de Opdrachtnemer houdt rekening met de omgeving, en draagt bij aan een aangenaam verblijfsklimaat;
er wordt een creatief en onderscheidend concept gerealiseerd;
er is aandacht voor duurzaamheid;
De gemeente wil medio 2022 de definitieve gunning toe kennen, zodat de opdrachtnemer in de zomer van 2023 kan starten met de exploitatie van de beoogde horecagelegenheid.

Het doel van deze niet- openbare aanbesteding is om te komen tot een overeenkomst met één opdrachtnemer, die in opdracht van de gemeente de zorg op zich neemt voor het ontwerpen, realiseren en exploiteren van een horecagelegenheid in het Wilhelminapark. Deze aanmeldingsfase heeft als doel het selecteren van maximaal vijf gegadigden die in aanmerking komen voor het ontvangen van de uitnodiging tot inschrijving.  Gunning van deze opdracht zal in een volgende fase plaatsvinden.

Bron: Tenderned zaterdag 18 december 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/247169

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *