Schoonmaakdiensten gemeente Goes – Aanbestedingsnieuws

Schoonmaakdiensten gemeente Goes

Illustratie: Pixabay.com

Doelstelling van deze aanbesteding is om met één geschikte opdrachtnemer een overeenkomst aan te gaan die kan voorzien in de behoefte aan schoonmaakdiensten. De aanbestedende dienst wenst dit doel te realiseren door middel van een Europese aanbesteding voor schoonmaakdiensten volgens een openbare procedure, waar de ‘inschrijving met de beste prijs-kwaliteitsverhouding’ het uitgangspunt is. Het doel is om voor de aanbestedende dienst één overeenkomst af te sluiten met een initiële looptijd van vierentwintig maanden en een verlenging daarna van viermaal vierentwintig maanden.

Samengevat omvat deze aanbesteding de volgende diensten:
– Dagelijkse schoonmaakdiensten op werkdagen tussen 17:30 en 20:00 uur;
– Op werkdagen expliciet vóór 8:30 uur de vergaderruimten en de keuken(vloer) schoonmaken;
– Op werkdagen in de ochtend, ook doorlopend na 8:30 uur het sanitair en periodieke taken die geen (geluid)overlast geven (waaronder trappenhuizen etc.) schoonmaken;
– Extra toiletronde van 12:30 tot 14:00 uur (maandag tot en met donderdag);
– Periodieke/ reguliere schoonmaakdiensten door de opdrachtnemer zelf;
– Regiewerkzaamheden schoonmaak door de opdrachtnemer zelf;
– Regievoering op het contract glasbewassing;
– Regievoering op schoonmaakwerkzaamheden die zijn voorbehouden aan het SW-bedrijf. Inclusief kwaliteitscontrole, kwaliteitsbewaking, ontvangen/ doorgeven, bewaken van klachten en facturatie vanuit het SW-bedrijf in eigen administratie verwerken en factureren aan de opdrachtgever;
– Bewaken van de voorraad sanitaire voorzieningen en melden van storingen aan apparatuur, beide te melden bij de leverancier(s) van de sanitaire voorzieningen.

De aanschaf van sanitaire voorzieningen en disposables valt expliciet buiten de scope van deze aanbesteding. Glasbewassing zal met een andere aanbestedingsprocedure gegund gaan worden.

Momenteel voert de Betho als gecontracteerd SW-bedrijf de volgende schoonmaakwerkzaamheden naar tevredenheid uit:
• Troelstralaan: alle schoonmaakwerkzaamheden m.u.v. incidenteel onderhoud vloeren (frequentie 1) zoals strippen/ waxen marmoleum;
• Stadhuis Grote Markt: alle schoonmaakwerkzaamheden, m.u.v. jaarlijkse werkzaamheden: eenmalig schoonmaken zolderkamers, opslagruimten, (trappenhuis naar) torenkamer en overige trappen;
• Stadskantoor:
– Gemeentearchief (ruimten: 2.09, -2.10 en -2.12) frequentie 4
– Parkeergarage en fietsenstalling (ruimten: 0.23, -1.17, -1.22 tot en met -1.24, -1.26, -1.34, -2.21 tot en met -2.24 en -2.26) frequentie 6.
– Semi statisch archief, magazijn ICT en magazijn FZ (ruimten: 3.47, 3.48 en 3.57) frequentie 2.

Geïnteresseerde partijen worden in de gelegenheid gesteld om een rondleiding bij te wonen met maximaal twee personen per gegadigde. De rondleidingen vinden plaats op 23 augustus 2022 10:00 uur, waarbij alle locaties worden bezocht. De gegadigde partij kan zich hiervoor aanmelden  vóór 22 augustus 2022 16:00 uur via de berichtenmodule van Tenderned. Inhoudelijke vragen over de aanbesteding, voorwaarden en eisen kunnen tijdens de schouw NIET gesteld worden, maar mogen alleen gesteld worden via de berichtenmodule op Tenderned. Deze schouw is geen informatiebijeenkomst en het is niet toegestaan om foto’s en video’s te maken.

Bron: Tenderned donderdag 14 juli 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/267125

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *