Ontwikkelingsproject De Brink Wezep gemeente Oldebroek – Aanbestedingsnieuws

Ontwikkelingsproject De Brink Wezep gemeente Oldebroek

Variant D © Gemeente Oldebroek

In April 2019 al heeft de gemeenteraad van Oldebroek besloten de korfbalvereniging te verplaatsen naar de locatie van de Erica
Terpstrahal. Hiermee is de huidige locatie van de korfbalvereniging vrij gekomen en er ruimte is voor herontwikkeling van deze locatie. De locatie beslaat totaal ruim 10.500 m2 en is gelegen aan de Van Pallandtlaan in het oudste stukje Wezep.
Na de verhuizing van de korfbalvereniging is de gemeente met omwonenden van de Brink in gesprek gegaan over een herbestemming op deze locatie. In december 2019 heeft de gemeenteraad het collega verzocht om samen met de inwoners te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor het her ontwikkelen van de locatie ‘De Brink’.  Naar aanleiding van een buurtinitiatief met voorstellen voor de invulling van de vrijkomende locatie is in 2021 in overleg met een vertegenwoordiging van buurtbewoners gekozen voor variant D. In deze variant wordt het voormalig sportveld ingericht als speelpark, is ruimte voor de ontwikkeling van een appartementengebouw en wordt de voormalige sportkantine verbouwd naar een gezondheidscentrum.

De locatie is gesitueerd in een ouder gedeelte van de kern Wezep. In het plan komt tevens het oude kerkpad in herstelde vorm terug. Het plan voorzien ook in de aanpak van de lokaal ervaren wateroverlast onder andere door de aanleg van een wadi. Bij de inrichting van het planvoornemen is daarbij ruimte voorzien voor de thema’s natuurlijk spelen en bewegen.

Het totale ontwikkelingsgebied, waarbij ruimte is voor appartementencomplex en een park is gelegen aan de
Van Pallandtlaan 4 in Wezep en heeft een totaal oppervlak van circa 10.500 m2 . Kadastraal bekend als ODB01-M6593.
De aangeboden kavel ligt aan de westzijde van het nieuw te realiseren park, vlakbij het huidige clubgebouw. De grond is eigendom van de gemeente en zal bouwrijp worden opgeleverd. De aangeboden kavel is circa 1606,5 m2 (bouwvak inclusief groen). Het bouwvak is: 987 m2 met bebouwingspercentage van maximaal 75%. De woonvisie die door de gemeente samen met de bewoners is opgesteld geeft op hoofdlijnen een beeld van de toekomstige woningvraag. De gemeente wil zich flexibel opstellen ten opzichte van deze woonvisie en vooral de kennis uit de markt gebruiken. De gemeente Oldebroek is specifiek op zoek naar een partij die de betreffende grond wenst te kopen en het appartementengebouw ontwikkelt op deze locatie voor de juiste doelgroep. De kavel biedt genoeg ruimte voor het appartementengebouw met parkeren op maaiveld. Echter de gemeente
heeft de voorkeur om parkeerplaatsen zoveel mogelijk onder het appartementengebouw te realiseren. De gemeente vraagt aan ontwikkelaar om te komen tot een creatieve oplossing voor het parkeren al dan niet op maaiveld of ondergronds.

De opdracht omvat in hoofdzaak de volgende werkzaamheden:
– De gemeente Oldebroek draagt het bouwperceel bouwrijp over, tenzij anders wordt overeengekomen.
– De ontwikkelaar neemt de grond af, als het bestemmingsplan onherroepelijk is vastgesteld en als de grond bouwrijp is.
– De ontwikkelaar zorgt voor de benodigde vergunningen voor de werkzaamheden van deze beoogde ontwikkeling.
– De ontwikkelaar neemt voor eigen rekening het risico van ontwikkelen en realiseren van het nieuw te bouwen appartementengebouw en de bij deze woningen behorende buitenruimte en parkeervoorzieningen.
– De grondprijs is gebaseerd op woningen in het dure segment.

Opdrachtgever hanteert een minimaal bod voor de verkoop van de grond van €875.000,- excl. BTW en k.k. Van de inschrijvers wordt verwacht dat ze in de gunningsfase een financiële bieding doen. Gunning is onder voorbehoud van marktconforme taxatie door taxateur.  Met de gegunde partij, zijnde opdrachtnemer, wordt een koop- en ontwikkelingsovereenkomst gesloten.

Bron: Tenderned donderdag 14 juli 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/267181

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *