Schoonmaak zwembaden gemeente Eindhoven – Aanbestedingsnieuws

Schoonmaak zwembaden gemeente Eindhoven

ME-er in opleiding in de Tongelreep? Foto: ZAZ 2016

Momenteel ligt er een overeenkomst voor de schoonmaak van de zwembaden (Nationaal Zwemcentrum de Tongelreep &
Zwembad Ir. Ottenbad). Deze overeenkomst loopt af op 31 maart 2023. Binnen deze overeenkomst is er gekozen om de
uitvoering van de wekelijkse schoonmaakwerkzaamheden op vooraf vastgestelde wijze, binnen vaste raamtijden en
gebruikmakend van de producten en materialen van de gemeente.

De gewenste situatie is een overeenkomst aangaan waarbij een goede samenwerking leidt tot het bereiken van een optimaal schoonmaakresultaat. Hoofdtaak is de uitvoering van de wekelijkse schuimreiniging van de twee Eindhovense zwembaden te weten:
• Nationaal Zwemcentrum de Tongelreep;
• Ir. Ottenbad.
Deze wekelijkse schuimreiniging dient uitgevoerd te worden op doordeweekse dagen tussen 23.00 uur en 02.00 uur met in
acht name van de vastgestelde frequenties in de ruimtestaat. Daarnaast heeft Eindhoven Sport de wens om de dagelijkse schoonmaak zoveel mogelijk uit te laten voeren door opdrachtnemer. Deze inzet vindt plaatst op de vernoemde zwembaden en indien noodzakelijk op de overige indoor sportlocaties van de gemeente deze schoonmaak vindt plaats tussen 07.00 uur en 23.00 uur. Naast de dagelijkse schoonmaak en wekelijkse schuimreiniging worden er tevens evenementen gehouden waarbij
ondersteunende schoonmaakwerkzaamheden uitgevraagd kunnen worden. Deze evenementen vinden veelal plaats op één
van de onderstaande locaties op zaterdag en zondag:
• Nationaal Zwemcentrum de Tongelreep
• Indoor Sportcentrum Eindhoven
De opdracht behelst enkel de uitvoering van schoonmaakwerkzaamheden op basis van inzet door schoonmaakpersoneel.
De benodigde materialen en middelen worden verstrekt door de gemeente.

De overeenkomst die wordt gesloten met de winnende partij(en) is een raamovereenkomst voor diensten in de zin van de
Aanbestedingswet. De raamovereenkomst heeft een initiële looptijd van achtenveertig maanden en gaat in per 1 april 2023. De initiële contracttermijn eindigt op 31 maart 2027. Opdrachtgever heeft driemaal eenzijdig de mogelijkheid om de overeenkomst onder dezelfde condities te verlengen met telkens maximaal twaalf maanden.

Opdrachtgever stelt inschrijvers in de gelegenheid om, met maximaal twee personen, de locaties binnen te schouwen.
Inschrijver dient zich hiervoor aan te melden door een bericht te sturen (via Tenderned) naar de contactpersoon. Inschrijver dient bij aanmelding de volgende gegevens te vermelden:
– De bedrijfsnaam
– Het aantal personen en de namen
Opdrachtgever zal met inschrijver(s) contact opnemen voor de exacte datum en het tijdstip. De vertegenwoordigers van
inschrijvers dienen zich te legitimeren. Vragen mogen tijdens de schouw niet worden gesteld, maar moeten schriftelijk aan
opdrachtgever kenbaar gemaakt worden. De schouw zal in totaal een gehele ochtend in beslag nemen, waarbij beide locaties bekeken zullen worden.

De opdracht wordt gegund aan de inschrijver die de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

NDR: In deze aanbesteding is geen sprake van een eventuele uitbreiding van het contract met de opvolger van het zwemparadijs Tongelreep, zodat de inwoners van Eindhoven waarschijnlijk gedurende de looptijd van de raamovereenkomst nog geen gebruik kunnen maken van het nieuwe complex. Eindhoven-Zuid blijft dus voorlopig  aangewezen op Geldrop of andere plaatsen in de omgeving. Voor onze Eindhovense lezers nog een kijkje in het verleden, de tongelreep met turbotol.

Turbotol in de Tongelreep

Bron: Tenderned woensdag 9 november 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/278522

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *