Aanbesteding payrolling GGD regio Utrecht ( voor rekenfanaten) – Aanbestedingsnieuws

Aanbesteding payrolling GGD regio Utrecht ( voor rekenfanaten)

afbeelding: pixabay.com

De aanbestedende dienst heeft op 1 juli 2016 een aanbesteding gepubliceerd op basis van een verlicht Europees regime, omdat het indertijd een zogenaamde 2b dienst betrof conform richtlijn 2004/18/EG. Hieruit is een raamovereenkomst gegund aan de huidige leverancier. Deze aanbesteding betrof het contracteren van één partij voor de levering van payrolldiensten.
Voor het afsluiten van de nieuwe raamovereenkomst dient de aanbestedende dienst een Europese aanbesteding te doorlopen. Deze nieuwe raamovereenkomst is geraamd op een bedrag van €1.529.000,- excl. BTW voor de gehele looptijd. Hieruit blijkt dat het bedrag aan de inhuur van flexibele arbeid, in de vorm van Payrolling, over de gehele looptijd bezien, de Europese aanbestedingsdrempel overschrijdt. Aanbestedende dienst is derhalve verplicht de opdracht in de markt te plaatsen met een corresponderende aanbestedingsprocedure.

Het doel van deze Europese aanbesteding is als volgt: het contracteren van één leverancier voor het verzorgen van de inhuur van flexibele arbeid door middel van Payrolling, door het selecteren van de economisch meest voordelige inschrijving op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding. De Raamovereenkomst wordt gesloten voor een periode van twee jaar met de mogelijkheid om de raamovereenkomst tweemaal met één jaar te verlengen. De maximale looptijd van deze raamovereenkomst bedraagt dus in totaal vier (2 + 1 + 1) jaren.

NDR: we hebben het maar een keer laten staan deze grove onderschatting van gegadigden voor deze opdracht. Maar u weet het dus gegadigde, dat in de regio Utrecht geldt dat 2+1+1 vier is. Omdat het blijkbaar nodig is, dit te vermelden in de regio Utrecht,  hebben wij voor de gegadigden een kleine training voorbereid:

2+2+2 =

a) 8
b) 3
c) 6
Het juiste antwoord vindt u onderaan dit artikel. (nee niet spieken, en ja u mag een calculator gebruiken, maar geen rekenlineaal).

Wanneer beide partijen tevreden zijn over de uitvoerende werkzaamheden, is het wenselijk om de raamovereenkomst zo lang
mogelijk aan te houden. Mochten er vanuit de aanbestedende dienst redenen zijn om de raamovereenkomst voortijdig te beëindigen, is de aanbestedende dienst daartoe bevoegd. De beoogde ingangsdatum van de raamovereenkomst is 1 april 2023.
De raamovereenkomst heeft betrekking op de uitvoering van het juridisch werkgeverschap voor payrollmedewerkers waardoor de aanbestedende dienst administratief ontzorgd wordt. Onder leiding en toezicht van de aanbestedende dienst verrichten payrollmedewerkers arbeid. Payrollmedewerkers kunnen op basis van schaal 1 tot en met 18 van de Cao SGO ter beschikking worden gesteld. Inschrijver draagt hierbij alle administratieve verplichtingen en financiële risico’s die gepaard gaan met het werkgeverschap. Bij payrolling is uitdrukkelijk géén sprake van het samenbrengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Het betreft verloning en het ter beschikking stellen van inleenkrachten die geworven zijn door opdrachtgever.

De volgende diensten worden hoofdzakelijk door de inschrijver uitgevoerd in het kader van het juridisch werkgeverschap voor (payroll)medewerkers:
– Het afsluiten en beheren van de getekende arbeidsovereenkomst, individuele opdrachtbevestigingen en contractbeheer;
– Het (juridisch) werkgeverschap van de payrollmedewerker, werkzaam bij de aanbestedende dienst, in alle facetten;
– Het verlonen en het factureren van de vergoeding;
– Het uitvoeren van de Wet Verbetering Poortwachter en ziektebegeleiding;
– Risicodrager voor diverse werkgeverslasten;
– Zorgdragen voor rechtmatigheid: het voorkomen van juridische, fiscale, arbeidsrechtelijke risico’s voortkomend uit wetgeving, zoals maar niet uitputtend, de WAB, WWZ en AVG;
– Het toetsen en beheren van persoonsdocumenten van (toekomstig) payrollmedewerkers;
– Het inlichten van payrollmedewerkers;
– Het verwerken van de tijdsverantwoording van payrollmedewerkers;
– Het verzorgen van managementinformatie ten behoeve van de Aanbestedende dienst;
– Het verzorgen van relevante training en opleiding.
Deze opsomming qua werkzaamheden is niet uitputtend.

De aanbestedende dienst heeft ervoor gekozen om de huidige (kort) lopende contracten te respecteren en niet over te laten nemen door de te contracteren inschrijver. Onder het huidige contract zijn nog vijftien payrollmedewerkers gecontracteerd.
– Bij aanvang van deze nieuwe raamovereenkomst hebben drie payrollmedewerkers nog een lopend contract;
– Voor aanvang van de nieuwe raamovereenkomst zijn er nog acht gecontracteerde payrollmedewerkers van wie het contract verlengd kan worden;
– De uiteindelijke einddatum van de gecontracteerde payrollmedewerkers ligt op uiterlijk zes maanden na aanvang van deze nieuwe raamovereenkomst.
Alle functies die de aanbestedende dienst nodig heeft voor uitvoering van haar taken- en dienstverlening, kunnen
binnen de scope van deze raamovereenkomst vallen. In het jaar 2021 heeft de Aanbestedende dienst vierenntwintig payrollmedewerkers ingehuurd via de huidige gecontracteerde partij met een totaalaantal van 14.310 ingehuurde payrolluren.
Over het jaar 2022 zijn vijftien payrollmedewerkers gecontracteerd met een verwacht totaal van 10.500 ingehuurde payrolluren. Het verzuimpercentage van de gecontracteerde payrollmedewerkers ligt op 4,70% gemiddeld over de jaren
2021 en 2022.

Er is gekozen voor het sluiten van een raamovereenkomst gezien de definitieve omvang van de in te huren flexibele
arbeid door middel van payrolling niet vooraf kan worden vastgesteld. Het betreft een Europese openbare procedure. De raamovereenkomst wordt gesloten voor een vaste periode van twee jaar met de mogelijkheid om deze tweemaal eenzijdig met één jaar optioneel te verlengen, dus de maximale looptijd is vier jaar. 

NDR: Ja, wrijf het er maar in! Dubbel genaaid, houdt beter.

De totale geraamde waarde van de raamovereenkomst is €1.529.000,- excl. BTW. Gegund wordt er op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding. De aanbestedende dienst is verantwoordelijk voor de inhoudelijke aspecten in deze Europese aanbestedingsprocedure. Voor deze Europese aanbesteding is een projectteam geformeerd, bestaande uit vertegenwoordigers van de aanbestedende dienst. Het NIC treedt op als adviseur van – en procesbegeleider voor de aanbestedende dienst.

Bron: Tenderned woensdag 9 november 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/278503

Dan zijn we nog het goede antwoord aan u schuldig inzake de kleine rekensom in dit artikel. Het goede antwoord is c (6). Het goede antwoord op de bij dit artikel geplaatste illustratie is vijf (5).

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *