Levering en plaatsing permanente hekwerken gemeente Westland – Aanbestedingsnieuws

Levering en plaatsing permanente hekwerken gemeente Westland

Foto: Pexels.com

Het doel van deze aanbesteding van de gemeente Westland is te komen tot een raamovereenkomst met één leverancier voor
het leveren en plaatsen van hekwerken plus het correctief onderhoud. De aanbesteding omvat het leveren , plaatsen en op aanvraag onderhouden van (nieuwe) hekwerken. Hieronder is aangegeven welke soort hekwerken geleverd en geplaatst dienen te worden. Volledigheidshalve wordt vermeld dat onderstaande lijst een globale inschatting geeft van de te leveren en te plaatsen hekwerken. Deze opsomming is niet volledig, maar omvat 90% van de omvang van de werkzaamheden:
• voetbalkooien
• ballenvangers
• hekwerken (dubbelstaafmat) van diverse hoogte: minimaal 0,80 meter tot 2,40 meter
• aanleunhekken (minimale wanddikte 2 mm voor de leggers)
• voethekken.
Optioneel behoren kleine grondwerkzaamheden, bestratingen rondom de hekwerken en het verwijderen en afvoeren van hekken ook tot de werkzaamheden. Deze werkzaamheden vallen onder meerwerk. Tevens kan opdrachtgever verzoeken bestaande hekwerken te inspecteren en/of een technisch rapport uit te brengen over de staat van het werkwerk . De inkoopomzet voor het leveren en plaatsen van hekwerken bedraagt op basis van de afgelopen vier jaar circa €120.000,- per jaar exclusief BTW. Inschrijvers kunnen aan dit bedrag geen rechten ontlenen.

De raamovereenkomst wordt aangegaan voor een periode van twee jaar met de optie om de raamovereenkomst met tweemaal met één jaar te verlengen. Aanbesteder volgt met deze aanbesteding de openbare procedure. Opdrachtgever geeft geen omzetgarantie. Wel maximeert opdrachtgever de totale omvang van deze opdracht (initiële looptijd incl. verlengingsopties) op €500.000,-. Het gunningcriterium voor deze aanbesteding is de Inschrijving met de beste prijs -kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned woensdag 9 november 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/278370

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *