ICT Hardware – GGD Hart voor Brabant – Aanbestedingsnieuws

ICT Hardware – GGD Hart voor Brabant

Foto: Pixabay.com

Het Service Centrum (HSC). HSC is een samenwerkingsverband tussen GGD Hart voor Brabant, GGD West-Brabant en de Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord. Daarnaast zijn ook GGD Noord- en Oost-Gelderland, Bureau GMV en de GHOR-bureaus voor enkele diensten klanten van HSC. HSC verzorgt voor deze klantorganisaties ondersteunende diensten zoals: Informatisering & Automatisering, Financiën en Inkoop. HSC is onderdeel van GGD Hart voor Brabant en is dus geen eigen juridische entiteit. Daar de uitvoering van de ondersteunende processen van opdrachtgever binnen HSC belegd zijn, wordt de aanbesteding namens opdrachtgever onder regie van HSC uitgevoerd.

In de gewenste situatie achten opdrachtgevers het van belang dat men haar ICT Hardware zelf kan “kiezen” op basis van de vastgelegde eisen. Dit betekent dat opdrachtnemer meerdere devices/hardware aanbiedt naar gelang de gestelde
functionaliteiten en eisen en de opdrachtgever vervolgens een keuze maakt in het aan te schaffen device.
Daarnaast achten opdrachtgevers het van belang dat, indien wenselijk, de betreffende hardware bij in- en uitdiensttreding bij de betreffende medewerker thuis kan worden afgeleverd/opgehaald.

De aan te kopen hardware binnen deze aanbesteding betreft het volgende:
▪ Laptops inclusief laptoptas of sleeve;
▪ Mobiele telefoons (met uitzondering van de Opdrachtgever RAV);
▪ Docking stations;
▪ Monitors;
▪ Overige accessoires (zoals; muis, toetsenbord, laptopstandaard etc.).
De overeenkomst betreft een raamovereenkomst waarin de volumes kunnen variëren en waarbij er wordt afgerekend op basis van werkelijk afgenomen aantallen. Er kunnen geen afname rechten aan onderstaande aantallen worden ontleend. Onderstaande aantallen gelden als indicatie voor de opdrachtnemer inzake de “omvang” van de opdracht.
Laptops 2.244 st
Telefoons 1.251 st
Docking stations 750 st
Monitoren 1.000 st

Op basis van de aanbestedingsprocedure zal de aanbestedende dienst een overeenkomst aangaan met de inschrijver die de inschrijving met de beste prijs-kwaliteitsverhouding heeft ingediend.  De overeenkomst wordt in beginsel aangegaan voor een periode van achtenveertig maanden. De beoogde ingangsdatum van de overeenkomst is 1 januari 2023 (streefdatum) en de einddatum van de overeenkomst is 31 december 2026. De overeenkomst kent geen mogelijkheid tot verlenging.

Bron: Tenderned woensdag 17 augustus 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/269720

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *