Schoonmaak vier locaties van de gemeente Achtkarspelen – Aanbestedingsnieuws

Schoonmaak vier locaties van de gemeente Achtkarspelen

Foto: pixabay.com (RitaE)

De gemeente Achtkarspelen heeft momenteel alle locaties uit deze aanbesteding ondergebracht bij één schoonmaakbedrijf. Deze overeenkomst expireert per 31 mei 2023. Binnen deze overeenkomst worden de reguliere-, periodieke- en specialistische schoonmaakwerkzaamheden uitgevoerd. Er wordt momenteel inspanningsgericht gewerkt. De kwaliteit van de uitvoering van de werkzaamheden staat centraal. Voor de uitvoering hecht de gemeente Achtkarspelen veel waarde aan flexibiliteit en proactieve communicatie, voor de gemeente Achtkarspelen is dit belangrijk om op de juiste manier samen te kunnen werken. In het huidige contract zijn er momenten geweest waarop de schoonmaakdienstverlening niet naar wens verliep. Dit kwam met name doordat er op operationeel niveau te veel acties van gemeente Achtkarspelen gevraagd werden. Denk hierbij aan communicatie met schoonmaakmedewerkers over uitvoering van werkzaamheden, en dergelijke. In de huidige situatie wordt er op het gemeentehuis dagelijks een extra toiletronde uitgevoerd. Deze extra ronde wordt ingezet met als doel het verbeteren van de belevingskwaliteit. De gemeente Achtkarspelen gaat ervanuit dat dat bij deze resultaatgerichte uitvraag met specifiek aandacht voor beleving niet meer nodig zal zijn.

De gemeente Achtkarspelen brengt het schoonmaakonderhoud voor de betreffende locaties onder bij één opdrachtnemer. Hiermee ontstaat er één aanspreekpunt voor de uitvoering van de overeenkomst met een uniforme aanpak voor alle locaties. In de huidige situatie wordt de overeenkomst centraal gemanaged, dit zal in de nieuwe situatie ook het geval zijn.
De gemeente Achtkarspelen wenst als onderdeel van het partnerschap een gestructureerde wijze van communiceren tussen opdrachtnemer en opdrachtgever met betrekking tot de uitvoering van het schoonmaakonderhoud. De gemeente Achtkarspelen verwacht dat er geen onduidelijkheden kunnen zijn als het gaat om bijvoorbeeld de planning en de uitvoering van alle soorten werkzaamheden die van toepassing zijn. Ditzelfde geldt voor de verwachtingen ten aanzien van regie en aansturing van de uitvoerende schoonmaakmedewerkers. Er worden in de opstartfase heldere afspraken gemaakt en
verwachtingen uitgesproken zodat duidelijk is op welke momenten, op welke wijze en door welke personen er contact is met betrekking tot alle facetten rondom het schoonmaakonderhoud. In de gewenste situatie wil de gemeente Achtkarspelen graag overgaan op een resultaatgericht schoonmaakprogramma voor de dagelijkse schoonmaakwerkzaamheden. De periodieke
werkzaamheden blijven inspanningsgericht. Bij De Kruidhof ( één der locaties) zal bij de start van de overeenkomst een nieuwe multifunctionele ruimte zijn opgeleverd. Deze ruimte zal ook verhuurd gaan worden aan derden. Hier dient rekening mee
gehouden te worden in de uitvoering van de werkzaamheden.

De opdracht betreft het schoonmaakonderhoud voor vier locaties van de Gemeente Achtkarspelen. In de huidige situatie wordt er ongeveer €92.000,- per jaar aan de schoonmaak uitgegeven. Voor deze aanbesteding is een plafondbedrag bepaald. In dit plafondbedrag moeten alle kosten voor de werkzaamheden die binnen de opdracht vallen zijn opgenomen. Het plafondbedrag is vastgesteld op €110.000,-. Inschrijvingen die dit plafond bedrag overschrijden, worden uitgesloten van deelname.

Om u meer inzicht te geven in de situatie in de gebouwen van de aanbestedende dienst, organiseert zij een schouw. Alle inschrijvers worden tegelijk ontvangen. Tijdens de schouw is het niet toegestaan om aanbestedingsinhoudelijke vragen te stellen. U dient uw vragen te stellen in de Nota van Inlichtingen. Om bij de schouw aanwezig te kunnen zijn, meldt u zich uiterlijk op woensdag 31 augustus via ‘Mijn berichten’ op Tenderned aan. Elke Inschrijver mag met maximaal twee personen aanwezig zijn bij de schouw. U dient aanwijzingen van medewerkers van aanbestedende dienst op te volgen tijdens de
schouw. De schouw start op donderdag 1 september om 09:00 uur. U bezoekt drie van de vier locaties. Daarbij start u bij het
Gemeentehuis in Buitenpost. Aansluitend worden de volgende locaties bezocht:
• Gemeentewerf Buitenpost
• De Kruidhof

De af te sluiten overeenkomst heeft een looptijd van drie jaar. Daarna is er de mogelijkheid tot verlengen. Aanbesteder kan de overeenkomst maximaal zeven keer voor een periode van maximaal twaalf  maanden verlengen. Het contracteren vindt plaats door middel van een openbare Europese aanbestedingsprocedure. De opdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige inschrijving op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned zaterdag 6 augustus 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/269143

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *