hoofdaannemer – openluchtschool de Recon Rotterdam – Aanbestedingsnieuws

hoofdaannemer – openluchtschool de Recon Rotterdam

Illustratie: STG. Boor

De gemeente Rotterdam heeft in het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2015 – 2019 (IHP) budget gereserveerd om de kwaliteit van onderwijshuisvesting binnen de gemeente te verbeteren. VSO OLS de Recon, hierna te noemen OLS de Recon, staat op de lijst met scholen die recht hebben op vervangende nieuwbouw. OLS de Recon is een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs voor langdurig zieke leerlingen. Elke leerling heeft een specifieke zorgbehoefte en medische problematiek.
Het huidige schoolgebouw is gesitueerd aan de Dordtsestraatweg 472 te Rotterdam, en voldoet niet meer aan de eisen en wensen van OLS de Recon, zowel (klimaat-) technisch als ruimtelijk functioneel gezien. Vanaf begin 2021 is de ontwerpopgave gestart om vervangende nieuwbouw te realiseren op de zelfde locatie als het huidige pand. De sloop van het huidige gebouw maakt geen onderdeel uit van deze opgave en zal voorafgaand aan de start van de nieuwbouw worden uitgevoerd door een derde partij.

Sinds 2004 wordt er al gewerkt aan de herontwikkeling van het monumentale Zuiderziekenhuis gesitueerd naast de projectlocatie. Dit heeft geresulteerd in een plan waarbij het voormalige ziekenhuis wordt getransformeerd tot een nieuwe locatie voor het Zuidergymnasium in het poortgebouw en woningen in de overige vleugels. Eind 2019 is de uitvoering van de herbestemming van het Zuiderziekenhuis gestart. De wijk rondom het Zuiderziekenhuis wordt tevens ontwikkeld tot een nieuwe woonwijk, namelijk Zuiderhof. Deze nieuwe wijk biedt ruimte aan 131 ruime eengezinswoningen. In het initiële plan van deze ontwikkeling zijn er ook nieuwe woningen gepland op de locatie van OLS de Recon. In de huidige planning loopt de ontwikkeling van OLS de Recon voor op de realisatie van de woningen aangrenzend aan de projectlocatie, de realisatie van de
woningen maakt geen onderdeel uit van deze opgave.

De vervangende nieuwbouw wordt in totaal 2.081 m2 BVO, verdeeld over twee evenredige lagen. Een speciaal onderwijsconcept waar onderwijs en zorg samenkomen en de huisvesting een belangrijke rolt speelt om een gezonde en stimulerende omgeving te faciliteren voor deze doelgroep. Een combinatie van reguliere onderwijsruimtes met praktijkruimten zoals een kooklokaal, ICT en techniekruimte. Met als aanvulling, functies waar zorg verschaft kan worden door een verpleegkundige. Een gevarieerd en uitdagend project. De opgave betreft een vervangende nieuwbouw, wat inhoudt dat de school vanaf eind 2022 zijn intrek neemt in een tijdelijke huisvestingssituatie. Vanwege de doelgroep is dit allerminst een wenselijk situatie, dit geeft een urgentie op de planning, waarin opleveren kerstvakantie 2023 is opgenomen.

De aanbestedingsprocedure heeft betrekking op het contracteren van een opdrachtnemer voor de uitvoering van het gehele werk inclusief terreinwerkzaamheden op basis van UAV 2012 (bestek en TO tekeningen), welke beschikbaar worden gesteld gedurende de gunningsfase. Omgevingsvergunning voor de nieuwbouw is aangevraagd en de procedure hiervoor verloopt
naar verwachting tot oktober 2022. De gehele coördinatie van het vergunningstraject valt voor verantwoording opdrachtgever.
De verantwoordelijkheid voor de verdere uitwerking van het Uitvoeringsgereed Ontwerp bouwkundig ligt bij het ontwerpteam wat parallel aan de aanbestedingsperiode wordt uitgewerkt. Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het vervolgens uitwerken van zijn werktekeningen na contracttering. Complete verantwoording voor de opdrachtnemer is terug te vinden in de
DNR – Kruisjeslijst.

Na het doorlopen van de aanbestedingsprocedure zal naar verwachting, en onder voorbehoud van alle rechten, in december 2022 opdracht worden verstrekt zodat aansluitend met de werkzaamheden gestart kan worden. Het betreft een Europese niet-openbare aanbesteding. De Aanbestedingsprocedure bestaat daarom uit de volgende twee fasen:
 Selectiefase;
 Gunningsfase.
In de selectiefase worden op basis van de aanmeldingen de uitsluitingscriteria en minimumeisen van de gegadigden getoetst en worden daaruit op basis van de selectiecriteria maximaal vier gegadigden voor inschrijving in de gunningsfase geselecteerd (Selectiebeslissing). De gunning vindt plaats op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV).

Bron: Tenderned zondag 7 augustus 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/269311

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *