Aanpak energiearmoede gemeente Oss – Aanbestedingsnieuws

Aanpak energiearmoede gemeente Oss

Illustratie: pixabay.com

De gasprijzen zijn recent flink gestegen en daardoor is bij veel mensen de energierekening een stuk hoger geworden. Om deze stijging te temperen heeft het kabinet in het najaar een pakket aan maatregelen gepresenteerd. Eén van de maatregelen is het beschikbaar stellen van in totaal €3.000.000,- voor gemeenten om energiearmoede aan te pakken met energiebesparende
maatregelen. De middelen van het Rijk dienen besteed te worden aan huishoudens met energiearmoede. Huishoudens met energiearmoede hebben een laag inkomen en hoge energiekosten en/of wonen veelal in een huis dat niet goed is geïsoleerd.

In regionaal verband is door de bestuurlijke stuurgroep RES (Regionale Energie Strategie) in februari 2022 het besluit genomen in de regio een plan te ontwikkelen voor de uitvoering van de regeling energiearmoede, de ‘Klusbus’, een lokale aanpak, met regionale ondersteuning ( Klusbus is de projectnaam, maar houdt niet in dat het vervoersmiddel ook daadwerkelijk een bus moet zijn). Tien gemeenten uit de regio, plus de buurgemeente Heusden, nemen deel aan deze aanbesteding.

Het doel is om met een gezamenlijke aanpak van gemeenten en woningcorporaties in de regio Noordoost Brabant voor de uitvoering van de regeling energiearmoede:
1. Een zo groot mogelijk deel van de middelen op zo kort mogelijke termijn daadwerkelijk bij te laten dragen aan de structurele verlaging van de energierekening van de doelgroep d.m.v. het treffen van kleine energiebesparende maatregelen.
2. De basis te leggen voor samenwerking tussen gemeenten en woningcorporaties, die ook in de vervolgactiviteiten (Nationaal Isolatieprogramma) bruikbaar is.

De kern van de opdracht is als volgt:
Een adviseur/klusser van de Klusbus komt op afspraak bij mensen thuis voor een inventarisatie op basis waarvan er een advies wordt afgegeven. Het advies bestaat uit een voorstel van de optimale mix van kleine energiebesparende maatregelen rekening houdend met het beschikbare budget voor de kosten van materialen en installatie. De bewoner dient akkoord te geven voor de
(gedeeltelijke) uitvoering. Daarnaast bestaat het tweede deel uit een aantal (standaard) tips met betrekking tot gedrag en gebruik. Voor een uitgebreid advies wordt er verwezen naar een lokale energiecoach (indien lokaal aanwezig). Onder kleine energiebesparende maatregelen vallen onder andere:
 ledlampen
 waterbesparende douchekop
 radiatorventilatoren
 radiatorfolie
 kozijnfolie
 tochtstrips
 deurdrangers
 tochtborstels
 isolatie voor CV-buizen,
 en eventueel voor particuliere eigenaren de instelling van de CV-temperatuur (Dit ligt bij huurwoningen bij de verhuurder).
De lijst met kleine energiebesparende maatregelen kan op basis van het ingediende voorstel van de winnende marktpartij  eventueel worden uitgebreid. Het is mogelijk dat niet alle (bovenstaande) maatregelen in elk woontype geïnstalleerd mogen worden. De gemeenten stemmen met de tien woningcorporaties af welke maatregelen definitief genomen mogen worden.
Inschrijver dient zich aan die definitieve lijst te houden.

Het belangrijkste verschil tussen deze aanbestedingsopdracht en het voorstel is dat de voorkeursoptie van het delen van adresgegevens met (en daardoor het aanbellen door) opdrachtnemer (vooralsnog) niet mogelijk is. In eerste instantie zorgt de gemeente daarom (volledig) voor het benaderen van huishoudens uit de doelgroep. Separaat aan deze aanbesteding regelen de gemeenten die ervoor kiezen om bewoners uit de doelgroep direct te benaderen daarom voor de inhuur van ‘aanbellers’.
Bij de meeste gemeenten zal de aanmelding van bewoners direct gedaan moeten kunnen worden bij opdrachtnemer, zowel (vanaf week 2 na gunning) online door de gemeenten en lokale partners, als (vanaf week 4) door bewoners uit de doelgroep zelf, naast online ook telefonisch en met antwoordkaart. Een aantal gemeenten combineert het benaderen van de doelgroep ook met communicatie over andere acties in het kader van de regeling energiearmoede (o.a. energiecoaches). Bij de gemeenten Oss, ‘s-Hertogenbosch en Boekel zal de aanmelding voor de Klusbus daarom via de gemeente zelf verlopen. Pas in tweede instantie kan opdrachtnemer mogelijk (wel) een rol krijgen bij het benaderen van bewoners. Zoals ook al opgenomen in het voorstel kunnen gemeenten besluiten om (bij een lager aantal aanmeldingen dan het aantal huishoudens waarvoor de gemeente deelneemt aan de aanbesteding) een beperkt aantal buurten te selecteren om ook via een buurtgerichte aanpak alle bewoners te benaderen voor een bezoek van de Klusbus. In dat geval behoort het huis-aan-huis aanbellen bij bewoners in de geselecteerde buurt ook tot de taak van opdrachtnemer. De precieze afspraken worden per gemeente vastgelegd in een contract tussen Opdrachtnemer en de individuele gemeente.

Maximaal €305,- voor ca. 9236 huishoudens in de deelnemende gemeenten. De potentiële opdrachtwaarde is €2.816.980,-. Zoals eerder vermeld sluit elke gemeente afzonderlijk een overeenkomst met de opdrachtnemer. De aanbestedende dienst heeft de intentie om de overeenkomst in werking te laten treden op 27 oktober 2022, voor een periode van elf maanden (inclusief een maand voor rapportage en evaluatie) tot 01 oktober 2023. De overeenkomst kan eventueel worden verlengd tot maximaal de einddatum van de landelijke regeling energiearmoede (vooralsnog is deze einddatum 31 december 2023). De aanbestedende dienst heeft gekozen voor het volgen van een openbare procedure.

Bron: Tenderned vrijdag 5 augustus 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/269064

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *