Schoonmaak – Stg. Kolom, Stg. voor Speciaal Onderwijs – Aanbestedingsnieuws

Schoonmaak – Stg. Kolom, Stg. voor Speciaal Onderwijs

Laatst geupdate op april 5, 2023 door redactie

Foto: pixabay.com

Stichting Kolom bestaat uit veertien scholen en verzorgt speciaal onderwijs voor leerlingen van 4 t/m 20 jaar oud in de regio Amsterdam/Haarlem. De opdracht betreft:
• Het verzorgen van reguliere schoonmaak;
• Het verzorgen van periodieke schoonmaak;
• Het verzorgen van incidentele schoonmaak (bijvoorbeeld voor en/of na evenementen);
• Het verzorgen van calamiteiten schoonmaak (bijvoorbeeld bij/na lekkages);
• Het verzorgen van specialistische schoonmaakwerkzaamheden, zoals vloeronderhoud;
• Het verzorgen van glasbewassing;
• Het (rest)afval, naast papier, dient te worden verzameld tijdens het schoonmaken en geplaatst te worden in afvalcontainers;
• Het bijvullen van sanitaire benodigdheden;
Een overzicht van mogelijk over te nemen personeel van de huidige leverancier(s) is opgenomen in de aanbestedingsdocumenten. De volgende onderdelen/werkzaamheden hangen samen met de opdracht, maar behoren niet tot
de scope:
• Huur van hygiëne boxen en sanitaire dispensers inclusief het leveren van de desbetreffende aanvullingen;
• Gladheidsbestrijding;
• Ongediertebestrijding;
• In diverse onderwijslocaties wordt, in de leslokalen, het papier apart gescheiden van het restafval. De papierbakken worden door de desbetreffende medewerkers van de onderwijslocatie geleegd in een verzamel container (interne afvalverwerking).

De Opdracht wordt per type onderwijs opgedeeld in percelen. Het betreft de volgende drie Percelen:
• Perceel 1 – Speciaal BasisOnderwijs (SBO);
• Perceel 2 – Speciaal Onderwijs (SO) & Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO);
• Perceel 3 – PraktijkOnderwijs (PrO).

De reden voor deze perceelindeling is dat de intensiviteit van het gebruik van de onderwijslocaties verschilt per type onderwijsinstelling, daardoor verschilt de benodigde schoonmaak en glasbewassing per perceel. Door het toepassen van percelen krijgt het MKB ook een kans op de opdracht. Er zijn geen restricties voor de percelen waarop u mag inschrijven; het staat u vrij om zelf te kiezen op welke percelen u inschrijft. Eén opdrachtnemer kan slechts één perceel gegund krijgen.
De onderstaande bedragen zijn vastgesteld door een externe partij die de ruimtestaten van de scholen heeft berekend. Op basis van deze ruimtestaten is het budget vastgesteld. Dit budget is gebaseerd op prijspeil april 2023. Per perceel bedraagt het budget voor schoonmaak per jaar exclusief btw en exclusief glasbewassing*:
Perceel 1: €207.218,04
Perceel 2: €149.434,84
Perceel 3: €187.314,67

Opdrachtgever is van plan om drie inschrijvers te contracteren, dit betreft één inschrijver per perceel. Elke school binnen een perceel krijgt een eigen overeenkomst. Alle overeenkomsten hebben een initiële looptijd van vier jaar. De verwachte ingangsdatum van de overeenkomst verschilt per perceel:
▪ Voor perceel 1. Is de startdatum 1 Juli 2023
▪ Voor perceel 2. Is de startdatum 1 December 2023
▪ Voor perceel 3. Is de startdatum 1 Oktober 2023
De opdrachtgever heeft de mogelijkheid om de overeenkomst onder dezelfde condities tweemaal te verlengen met twee jaar. Opdrachtgever volgt een openbare procedure. Als criterium voor gunning wordt de economisch meest voordelige inschrijving op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding gehanteerd.

Bron: Tenderned zaterdag 1 april 2023  https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/293274

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 3 april 2023

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *