schoonmaak – OPO Hof van Twente en Wijzer aan de Amstel – Aanbestedingsnieuws

schoonmaak – OPO Hof van Twente en Wijzer aan de Amstel

Illustratie: Pixabay.com

Stichting Openbaar Primair Onderwijs  Hof van Twente (OPOHvT) en Stichting Wijzer aan de Amstel (WadA) zijn de aanbesteders. Het doel van de aanbesteding is om te komen tot een overeenkomst met één opdrachtnemer.
OPOHvT en WadA zijn van plan een overeenkomst af te sluiten met de inschrijver met de beste prijs-kwaliteitsverhouding

Deze opdracht is opgedeeld in twee percelen.

Perceel 1 (P1) OPOHvT bestaat uit negen openbare basisscholen die verspreid liggen over de gemeente Hof van Twente. Zowel in de kernen Goor, Markelo en Diepenheim als in de buitengebieden Markelose broek, Stokkum, Ambt Delden, Herike-Elsen is OPOHvT vertegenwoordigd.

Perceel 2 (P2) WadA bestaat uit zes scholen, IKC Het Duet, De Kwikstaart, De Vuurvogel, De Springschans, De Zon
en ‘t Startnest.

Met iedere stichting wordt afzonderlijk een overeenkomst gesloten. De beoordeling van de kwaliteit wordt voor beide percelen in één keer door de hele projectgroep (alle stichtingen) uitgevoerd. De prijs wordt per afzonderlijk perceel beoordeeld. De looptijd van de af te sluiten overeenkomst is gesteld op drie jaar met de eenzijdige optie voor OPOHvT en WadA deze vijf keer met twaalf maanden te verlengen. Er wordt van opdrachtnemer verwacht dat zij kunnen voorzien in de levering van een totaalpakket en volledig kan voldoen aan de eisen en wensen. Daarnaast wenst zij één aanspreekpunt voor alle locaties.

Scope Perceel 1:
– Reguliere schoonmaak inclusief schoonmaakbenodigdheden;
– Periodieke schoonmaak;
– Driemaal per jaar glasbewassing.
Optioneel Perceel1:
– Sanitaire hygiëne benodigdheden;
– Inschrijver dient dagelijks zorg te dragen voor schone hand-, thee- en vaatdoeken. Op de locaties van de aanbestedende dienst zijn geen wasmachines aanwezig;
– Schoonmaken van zonnepanelen.

Scope Perceel 2:
– Reguliere schoonmaak inclusief schoonmaakbenodigdheden;
– Periodieke schoonmaak;
Optioneel Perceel 2:
– Glasbewassing;
– Sanitaire hygiëne benodigdheden;
– In- en uitruimen van klaslokalen bij o.a. verhuizingen.

Na gunning wordt per perceel en per locatie situationeel gekeken of deze opties wel of niet worden afgenomen. De af te sluiten overeenkomsten worden aangegaan met de inschrijver die de inschrijving met de beste prijs-kwaliteitsverhouding heeft ingediend. De looptijd van de overeenkomst is gesteld op drie jaar met de eenzijdige optie van OPOHvT en WadA
deze vijf keer met twaalf maanden te verlengen. De ingangsdatum van WadA is 1 november 2022. De ingangsdatum van OPOHvT is 1 januari 2023.

Een schouwing maakt deel uit van deze procedure. Tijdens een schouwing krijgen inschrijvers de mogelijkheid om op locatie een indruk te krijgen van de te onderhouden locaties en het dagelijks gebruik van ruimten. De schouwing wordt gehouden op zes verschillende locaties, op een vaste datum waarvan niet wordt afgeweken. Inschrijver is niet verplicht om deel te nemen aan de schouwing. Een inschrijver mag met maximaal twee personen de schouwing bijwonen. De inschrijver meldt de
deelnemer(s) voor de schouwing uiterlijk vrijdag 27 mei aan via de berichten module in Tenderned bij de contactpersoon.
Planning schouwing
Perceel 2 WADA woensdag 1 juni 09:15 De Kwikstaart Randhoornweg 33, Uithoorn
Perceel 2 WADA woensdag 1 juni 10:30 De Vuurvogel Arthur van Schendellaan 53, Uithoorn
Perceel 1 OPOHVT donderdag 2 juni 09:15 De Boomhut Kievitstraat 67, Goor
Perceel 1 OPOHVT donderdag 2 juni 10:30 De Brookschole Larenseweg 44, Markelo

Het wordt inschrijvers aangeraden vragen uitsluitend te stellen via de daarvoor bestemde module in Tenderned. Alleen de antwoorden die verstrekt zijn middels een Nota van Inlichtingen via Tenderned hebben rechtswerking.

NDR:  De uitnodiging tot inschrijving vermeldt een schouw op zes locaties maar geeft er slechts vier.

Bron: Tenderned woensdag 18 mei 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/261946

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *