Document workflow management oplossing OER – Stg. Hogeschool Rotterdam – Aanbestedingsnieuws

Document workflow management oplossing OER – Stg. Hogeschool Rotterdam

Foto: Pixabay.com

Vanaf het studiejaar 2021-2022 heeft Hogeschool Rotterdam een nieuwe hogeschoolgids (studentenstatuut), waarbij de gehele opzet van het document is herzien. Vanuit de toenmalige projectgroep ‘Hogeschoolgids 2.0’ is gewerkt aan een hogeschoolgids waarbij de centraal vastgestelde bepalingen en de bepalingen op instituuts- en opleidingsniveau samengevoegd konden worden tot één document, waarbinnen de lezer niet hoeft te wisselen/bladeren tussen hogeschoolteksten en de mogelijke afwijkingen daarvan in instituutsteksten (oude situatie). In de nieuwe hogeschoolgids wordt een opbouw toegepast op basis van één format, bestaande uit zowel een centraal vastgestelde opbouw (hoofdstuk- en artikelnummers en titels) als delen centraal vastgestelde inhoud/tekst. Het uiteindelijke document, de hogeschoolgids, wordt opgesteld op instituutsniveau. Binnen dit document zijn op dit moment 6 hoofdstukken opgenomen waarin bepalingen staan voor het gehele instituut. Bij het ontwikkelen van deze Hogeschoolgids 2.0 is gelijktijdig een pilot gestart met het opstellen van de OER *onderwijs- en examenregelingen) door middel van een geautomatiseerd proces. De werkwijze met een dergelijke tool is dusdanig goed bevallen dat Hogeschool Rotterdam het werken met een tool voor het schrijfproces van de hogeschoolgids wil voortzetten en een aanbestedingsprocedure opstart.

De opdracht in deze aanbesteding bestaat uit:
1. Het leveren van één integrale oplossing voor de totstandkoming van de onderwijs- en examenregelingen (OER)/het Studentenstatuut van Hogeschool Rotterdam conform de wettelijke eisen;
2. Het implementeren van één integrale oplossing voor de totstandkoming van de onderwijs- en examenregelingen (OER)/het Studentenstatuut van Hogeschool Rotterdam;
3. Verzorging van support conform het Programma van Eisen;
4. Reguliere verbeteringen;
5. Doorontwikkelen van de oplossing.

Met deze opdracht wil de aanbesteder:

• het verminderen administratieve druk bij het opstellen hogeschoolgids.
• Overzicht over proces, per instituut, op elk moment en in elk stadium van het proces (deadlines).
• het verminderen redundantie documentatie.
• Het verminderen werkdruk en kosten t.b.v. vormgeving.
• Leereffecten verhogen (van elkaar leren door voorbeeld teksten of keuzemenu’s voor de tekst).
• Kwaliteitsmeting en -verbetering. Zowel in product (teksten) als proces.
• Accurate en efficiënte informatievoorziening richting studenten en anderen.
• Waarborgen integriteit van data.

De gehanteerde openbare procedure is een aanbestedingsprocedure in één ronde. De aanbesteding wordt algemeen
bekend gemaakt. Iedere geïnteresseerde aanbieder kan direct inschrijven. De aanbestedende dienst mag bepalen dat enkel inschrijvers die aan de door hem gestelde geschiktheidseisen voldoen, voor verlening van de opdracht in aanmerking komen. Gunning geschiedt op basis van de inschrijving. De aanbestedende dienst gunt de opdracht op grond van het gunningscriterium ‘beste prijs-kwaliteitsverhouding’. Hierbij geldt dat het element ‘Kwaliteit’ voor 70% meeweegt en het element ‘Prijs’ voor 30%.

Bron: Tenderned woensdag 18 mei 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/261693

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *