Schoonmaak MFA’s, scholen, sporthallen gemeente Assen – Aanbestedingsnieuws

Schoonmaak MFA’s, scholen, sporthallen gemeente Assen

Illustratie: Pixabay.com

In de huidige situatie worden de locaties van Gemeente Assen door één schoonmaakdienstverlener schoongemaakt. Dit gebeurt over het algemeen naar tevredenheid. Er wordt gewerkt volgens een resultaatgericht contract, waarbij de locaties gedurende 40 weken, vijf keer per week schoongemaakt worden. Sporthallen dienen voor 8.15 uur schoongemaakt te zijn in verband met het gebruik gedurende de gehele dag. Mogelijk valt een locatie gedurende de overeenkomst af. Dit omdat de schoonmaak op
andere wijze georganiseerd kan worden. Opdrachtnemer wordt hier dan tijdig over geïnformeerd door opdrachtgever. Daarnaast staat gymzaal Epe op de slooplijst. Het is nog onbekend vanaf wanneer deze gymzaal niet meer in gebruik zal zijn.

Mogelijk zal Gemeente Assen de komende jaren de overeenkomst uit willen breiden, zoals mogelijk is volgens artikel 3e van de conceptovereenkomst. Zo overweegt de gemeente Assen om de milieustraat al op korte termijn toe te voegen aan de overeenkomst. Zodra dit aan de orde is zal dat zo snel mogelijk worden gecommuniceerd richting de opdrachtnemer.
Assen vraagt in het nieuwe contract om één aanspreekpunt voor alle panden tezamen. Daarnaast vindt zij het belangrijk dat de schoonmaakdienstverlener flexibel handelt in situaties die daarom vragen (denk aan een lekkage, maar ook de situatie omtrent Covid-19).

Het primaire doel van de aanbestedingsprocedure is om een professionele dienstverlener te ccontracteren voor schoonmaakdienstverlening.
Daarbij wil zij onderstaande subdoelen realiseren:
• De schoonmaakkwaliteit moet te allen tijde op het uitgevraagde niveau zijn.
• Er dient invulling te worden gegeven aan duurzaamheid, bestaande uit planet/people/profit.

Binnen de opdracht valt:
– Regulier en periodiek schoonmaakonderhoud
– Periodiek vloeronderhoud
– Glasbewassing: separatieglas
– Bijvullen sanitaire supplies

Buiten de opdracht valt:
– Glasbewassing: gevelglas
– Levering sanitaire supplies

Om gegadigden meer inzicht te geven in de situatie in de gebouwen van de aanbestedende dienst, organiseert zij een schouw. Alle inschrijvers worden tegelijk ontvangen. Tijdens de schouw is het niet toegestaan om vragen te stellen. U dient uw vragen te stellen in de Nota van Inlichtingen. Om bij de schouw aanwezig te kunnen zijn, moet u zich uiterlijk op 18 mei 2022 via ‘Mijn
berichten’ op TenderNed aanmelden. Elke inschrijver mag met maximaal twee personen aanwezig zijn bij de schouw. De schouw start op 19 mei a.s. om 9.00 uur bij MFA de Orchidee (Tuinstraat 5 te Assen). Aansluitend worden OBS Het Sterrenschip (Schoolstraat 3 te Assen) en MFA Pittelo (Amstelstraat 14 te Assen) bezocht.

Het betreft een overeenkomst voor de duur van twee jaren. Na deze jaren heeft opdrachtgever de mogelijkheid om het overeenkomst nog vier keer te verlengen met één jaar. De reden voor deze contractduur is dat Assen momenteel een onderzoek uit laten voeren naar het inbesteden van de schoonmaakdienstverlening. Wanneer dit onderzoek afgerond is, wil zij de mogelijkheid hebben om eventuele conclusies door te kunnen voeren. Het contracteren vindt plaats door middel van een openbare Europese aanbestedingsprocedure. Er wordt gegund op basis van het gunningscriterium: beste prijs-kwaliteitsverhouding waarbij de inschrijving, die naar het oordeel van de aanbestedende dienst, de beste prijs-kwaliteitsverhouding heeft, de opdracht gegund krijgt.

Bron: Tenderned donderdag 12 mei 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/261156

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *