Netwerk en Security Infrastructuur – Hollands midden – Aanbestedingsnieuws

Netwerk en Security Infrastructuur – Hollands midden

Illustratie: pixabay.com

Hecht is een Regionale GGD en werkt in opdracht van 18 gemeentes in Hollands Midden; Hecht omvat:
• de Gemeentelijke GezondheidsDienst Hollands Midden (GGD HM)
• de Regionale Ambulance Voorziening Hollands Midden (RAV HM)
• de Geneeskundige HulpverleningsOrganisatie in de Regio (GHOR HM)
• het Zorg- en Veiligheidshuis Hollands Midden.

Het doel van deze aanbesteding is het sluiten van één Network as a Service (NaaS) overeenkomst met één leverancier voor de vervanging van het Netwerk & Security Infrastructuur (NSI) Dit door levering en installatie van WAN/WLAN alsmede beheer en onderhoud van LAN.

(Inter)connectiviteit bestaat uit alle benodigde netwerkdiensten en beveiligde koppelvlakken. De netwerkdiensten bestaan uit interne netwerken, connectiviteit naar bijvoorbeeld Cloud providers en externe beheerpartners, wifi en internet. Hierin zijn ook inbegrepen alle netwerk functionaliteiten. De bouwsteen (Inter)connectiviteit betreft o.a. het (mede) ontwerpen, beheren, implementeren, actueel houden en technisch goed laten functioneren van de hieronder beschreven elementen na transformatie conform de gewenste situatie.
Netwerkdiensten:
1. Interne netwerk (LAN);
2. Wifi netwerk (WLAN);
3. Koppelvlak internet connectiviteit;
4. Externe verbindingen (WAN, VPN, Cloud).
5. Beveiligde verbindingen (GEMNET, GGI, Diginetwerk)

In de nabije toekomst wil Hecht één compleet, samenhangend en overkoepelend netwerk. Een netwerk waarin connectiviteit centraal staat, onafhankelijk of dat via LAN, WAN, wifi of mobiele toegang verloopt. Een netwerk dat alle vestigingen met het datacenter, internet en leveranciers van Hecht verbindt. Dit netwerk dient een hoge mate van security en databeveiliging te hebben, die ruimschoots voldoen aan de eisen die worden gesteld aan een netwerk voor de Zorg en Overheid. Controle wie en wat er een verbinding maakt of probeert te maken met het netwerk (NAC). Analyse van de logs zowel door de leverancier als door Hecht. Een netwerk stevig en veilig genoeg om alle vormen van misbruik tegen te gaan. Een netwerk met zonering en moderne firewalltoepassingen, waarmee state-of-the-art bescherming tegen cyber threats beschikbaar is, en tevens uitgebreide toegangscontrole naar externe applicaties en websites door middel van o.a. white listing/geoblocking/behaviour analysis.

De beoogde situatie op 1 mei 2023 is beschreven in het Programma van Eisen Voor het integreren van de RAV kan het mogelijk wenselijk zijn een specifieke fasering/tijdlijn te bepalen, waarbij de ingebruikname door de RAV van een gedeelte van de NSI na 1 mei wordt gerealiseerd. De opdracht wordt geraamd op €400.000,- excl. BTW per jaar. Over de volledige, maximale contractduur komt de raming uit op €3.200.000,- exc. BTW. De looptijd van de af te sluiten overeenkomst: Ingangsdatum 1 mei 2023, de overeenkomst eindigt van rechtswege op 1 mei 2029, met een mogelijke verlenging van eenmaal twee jaar. Er is gekozen voor een Europese aanbesteding volgens de openbare procedure. Gunning vindt plaats aan de inschrijver die voldoet aan de gestelde eisen én de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding in de vorm van de hoogste gewogen kwaliteitsscore.

Bron: Tenderned donderdag 3 november 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/277920

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *