Schoonmaak, glasbewassing etc. Mauritshuis – Aanbestedingsnieuws

Schoonmaak, glasbewassing etc. Mauritshuis

Het Mauritshuis, de WillemV galerij en natuurlijk de Gevangenpoort behoeven geen introductie. En die beroemdheid komt niet door dat je de stofwolken voor je uit moet schoppen, er wordt regelmatig en secuur schoongemaakt. In deze aanbesteding is het Mauritshuis op zoek naar een partij die de schoonmaak, glasbewassing en aanvullende dienstverlening voor zijn rekening neemt.

Opdrachtgever heeft de intentie om de schoonmaakdienstverlening in te gaan kopen. De schoonmaakdienstverlening zal, conform het aanbestedingsdocument, uitgevoerd worden ten behoeve van vier locaties locaties, met in totaal circa 3662 m2 bruto vloeroppervlak. De locaties lopen enorm uiteen qua formaat, inrichting en uitstraling derhalve is een schouwing van de locaties zeer gewenst. De schouwing zal plaatsvinden op 27 mei 2022 om 08:00. Ontvangst zal zijn op de locatie Den Haag, Lange Vijverberg 9b om 8 uur. Om aan de schouwing deel te nemen is aanmelding hiervoor verplicht. Het maximaal aantal deelnemers per inschrijver aan de schouwing is twee. Aanmelding per email vóór 23 mei 2022 10:00. Ten behoeve van de schouw dient u minimaal uw legitimatie mee te nemen. Denkt u er aan dat parkeren in de omgeving lastig kan zijn. Parkeren kan in de Plein parkeergarage op eigen kosten. Ingang is Doelenstraat 1 2511 CT in Den Haag!

Onderstaande locaties behoren tot deze aanbesteding

Locaties Adres  Opp.
Mauritshuis Den Haag, Plein 29 2.775 m2
Galerij Willem V Den Haag, Buitenhof 33 553 m2
Gevangenpoort Den Haag, Buitenhof 33 150 m2
Kantoor Den Haag, Lange Vijverberg 9b 185 m2

 

De opdrachtgever heeft het voornemen om een overeenkomst af te sluiten met één partij voor een periode van vier jaar ingaande 1 oktober 2022 met een mogelijke verlenging van tweemaal maximaal twee jaar. De gekozen procedure is de openbare. Na de ontvangst van de offertes zal eerst worden getoetst of inschrijver voldoet aan de vormvereisten. Na deze controle worden de offertes vervolgens op de beste prijs-kwaliteitsverhouding beoordeeld. Uit het Programma van eisen lichten wij het volgende.

Opdrachtgever ziet dagschoonmaak als een positieve ontwikkeling in veel van haar locaties. Het uitgangspunt is dat gedurende de Overeenkomst alle werkzaamheden zich in overleg verplaatsen naar dagschoonmaak. In de museale omgeving dienen de werkzaamheden buiten openingstijd te worden uitgevoerd.

Een stabiele Personeelsbezetting, evenals voldoende en goed georganiseerd toezicht zijn voor een belangrijk deel bepalend voor een correcte uitvoering van de beschreven uit te voeren activiteiten. Leverancier dient voor de uitvoering van de beschreven werkzaamheden minimaal SVS (Stichting Vakopleiding Schoonmaak) of vergelijkbaar geschoolde ,edewerkers in te zetten (Savantis niveau 2). Binnen de opleiding dient aantoonbare aandacht te zijn voor reiniging in een museale omgeving.  De inzet van jeugdigen (jonger dan 21 jaar) en uitzendkrachten dient beperkt te zijn. Op enig moment gedurende de looptijd van de overeenkomst mogen maximaal 5% jeugdigen en maximaal 10% uitzendkrachten per locatie ingezet worden.

Leverancier dient bij de keuze van zijn materialen rekening te houden met broei effecten (brandgevaar) van (schoonmaak)doeken. Schilderijen, kunstwerken en andere lijsten mogen nooit worden aangeraakt voor schoonmaakwerkzaamheden.

Dit is slechts een kleine selectie die AN voor u gemaakt heeft uit de ruim 160 eisen.

Bron: Tenderned zondag 14 mei 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/261378

NDR: En nu we het toch over de Poort hebben. Het zou fijn zijn als de gemeente Den Haag, in samenwerking met Museum de Gevangenpoort eindelijk eens definitief korte metten zou maken met de vele wildpissers in de poort. De stenen hebben er zichtbaar onder te leiden en de lucht in de poort is zacht gezegd niet erg uitnodigend.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *