Exploitatie parkeergarages Purmerend – Aanbestedingsnieuws

Exploitatie parkeergarages Purmerend

Impressie parkeergarage stadhuis: © Gemeente Purmerend.

Deze aanbesteding van de gemeente Purmerend behelst de exploitatie van de parkeergarages Claxonate en Stadhuisplein. Parkeergarage Claxonate is een bestaande parkeergarage in het centrum van Purmerend. Parkeergarage Stadhuisplein is in aanbouw en wordt in april 2023 (planning) opgeleverd. De gemeente Purmerend is eigenaar van de garages en wil de exploitatie van de parkeergarages uitbesteden. Op dit moment is de parkeergarage Claxonate in eigen beheer van de gemeente en wordt deze ook door de gemeente geëxploiteerd. De gemeente wenst een concessieovereenkomst aan te gaan met één exploitant voor de exploitatie van de beide parkeergarages. In deze overeenkomst wordt ook het groot onderhoud, dagelijks onderhoud en beheer meegenomen. De scope daarbij is dat alle installaties en gebouwonderdelen met een levensduur van tien jaar of minder, worden meegenomen in de overeenkomst als het gaat om groot onderhoud. Het risico voor onderhoud en vervanging van deze onderdelen is voor de exploitant. Het dagelijks onderhoud is voor alle aanwezige installaties en gebouwonderdelen. Een overzicht van deze installaties en gebouwonderdelen is opgenomen in de demarcatielijst.

Het is mogelijk dat de gemeente gedurende de looptijd van de concessieovereenkomst besluit tot de bouw van een (mogelijk ondergrondse) parkeergarage voor kort parkeren op de Schapenmarkt in het centrum Purmerend. Indien de gemeente daartoe daadwerkelijk besluit, zal de gemeente de exploitant als eerste het exclusieve recht van exploitatie aanbieden voor de resterende duur van de concessieovereenkomst exploitatie parkeergarages Claxonate en Stadhuisplein. De gemeente aanvaardt het bod voor de concessievergoeding van exploitant mits dit marktconform is.

De parkeergarages die onderdeel zijn van deze aanbesteding zijn 24/7 open en toegankelijk voor een ieder die wil parkeren en/of uitrijden en dat moet ook zo blijven. De garages zijn toegankelijk voor abonnementhouders en kortparkeerders en zijn een visitekaartje van Purmerend. De bestaande bovengrondse parkeergarage Claxonate is gelegen aan Schoolplein 9 te Purmerend. De garage is in 1998 gebouwd en heeft ca 199 parkeervakken verdeeld over vier etages, waarvan drie overdekt. De vierde etage bevindt zich op het dak (onoverdekt). De gemeente heeft de Claxonate onlangs voorzien van moderne
parkeerapparatuur met nieuwe betaalmogelijkheden (Skidata). Zo kan er op kenteken in- en uit gereden worden, is betalen met de mobiele telefoon (iDeal) én belparkeren mogelijk. Daarnaast kunnen ondernemers online de lopende parkeeracties van hun klanten vergoeden via Sweb Validate. Op dit moment zijn abonnementhouders een relatief grote gebruikersgroep van de garage. Het aantal abonnementen wordt met een overgangsregeling afgebouwd. Parkeergarage Stadhuisplein wordt momenteel gebouwd aan de voorzijde van het stadhuis (Magnoliastraat) met circa 305 parkeerplaatsen.  De parkeergarage ligt op een strategische plek, aan de rand van het centrum. Vanaf deze locatie voor het stadhuis kunnen bezoekers lopend naar de binnenstad toe. Ook voor bezoekers van het stadhuis en het nabijgelegen poppodium P3 is de garage een aanwinst. Daarnaast
is de parkeergarage nodig om de vraag naar extra parkeerplaatsen op te vangen als gevolg van woningbouw: tot 2040 worden minstens 10.000 nieuwe woningen toegevoegd aan Purmerend, vooral in en rond het centrum. De parkeergarage Stadhuisplein betreft een 2-laagse volledig ondergrondse parkeergarage die voldoet aan de nieuwste inzichten op het gebied van ontwerp en duurzaamheid. De garage heeft een transparante entree voor auto’s en voor voetgangers. Boven de parkeergarage wordt een
aantrekkelijk plein gerealiseerd. Ook deze garage heeft moderne parkeerapparatuur (IPParking) met grotendeels dezelfde functionaliteiten als in de Claxonate. In de stadhuispleingarage zijn meer installaties aanwezig omdat dit een ondergrondse garage is.

Gezien de publieke/maatschappelijke verantwoordelijkheid voor een goede bereikbaarheid en leefbaarheid van de stad stelt de gemeente een beperkt aantal eisen t.a.v. de tariefstelling en producten, zonder dat deze het ondernemerschap in de weg staan. Deze eisen sluiten aan bij het (parkeer)beleid van de stad: een autoluwe binnenstad, de juiste parkeerder op de juiste plek, waarbij bezoekers van de binnenstad zoveel mogelijk in de garages parkeren. De af te sluiten overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van ca. vijftien jaar. De verwachte ingangsdatum is 1 oktober 2022 en de overeenkomst eindigt in ieder geval op 31 oktober 2037. Daarnaast heeft de gemeente de mogelijkheid om de duur van de overeenkomst één keer met een
periode van vijf jaar te verlengen. De aanbestedingsprocedure die van toepassing is op deze aanbesteding is de Europees openbare procedure. De inschrijver die de economisch meest voordelige inschrijving (emvi) heeft gedaan komt voor
gunning van de opdracht in aanmerking. Voor deze aanbesteding is gekozen voor de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

De gemeente nodigt alle gegadigden uit tot het bijwonen van een schouw van de Claxonate en een presentatie over de Stadhuispleingarage. Deze schouw en presentatie zullen plaatshebben op 25 mei 2022 09:00. De locatie is parkeergarage Claxonate, Schoolplein 9 te Purmerend, vervolgens kunt u de locatie bezichtigen waar de toekomstige parkeergarage Stadhuisplein wordt gerealiseerd en een presentatie hierover bijwonen. Gegadigden kunnen zich aanmelden met maximaal 2 personen tot uiterlijk een werkdag voor aanvang door een bericht te sturen via Tenderned met daarin de namen  vermeld van de personen die aanwezig zullen zijn. Aan de (inhoudelijke) informatie die is verstrekt tijdens de schouw en de presentatie kunnen geen rechten worden ontleend. Inhoudelijk vragen dienen via Tenderned te worden gesteld en worden beantwoord via de nota van inlichtingen.

Bron: Tenderned vrijdag 13 mei 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/261230

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *