Schoonmaak gemeentehuis Drimmelen – Aanbestedingsnieuws

Schoonmaak gemeentehuis Drimmelen

Foto: pixabay.com

Voor het schoonmaakonderhoud zoekt de gemeente Drimmelen een opdrachtnemer die met een grote mate van zelfstandigheid zorg kan dragen voor een schone, hygiënische, representatieve en veilige kantooromgeving. Opdrachtgever schrijft hiervoor geen werkprogramma´s voor en laat voor de hoogfrequente werkzaamheden de bepaling van de frequentie aan deze opdrachtnemer over. Opdrachtgever schrijft alleen een bepaald kwaliteitsniveau voor, voor de verschillende ruimtes wat
zorgt voor resultaatgericht schoonmaken. Voor het meer zelfstandig laten uitvoeren van deze opdracht vindt opdrachtgever het belangrijk dat de opdrachtnemer zorgdraagt voor een goede interne borging binnen de schoonmaakorganisatie. Verder verwacht opdrachtgever een proactieve instelling van de opdrachtnemer om eventuele problemen te voorkomen of om er adequaat op te reageren. Opdrachtgever hecht waarde aan de toepassing van SROI. Het inkoopbeleid van de opdrachtgever stimuleert de participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in het arbeidsproces. Daarom wil de opdrachtgever doelgroepen uit de Participatiewet een kans geven. Opdrachtgever wil van opdrachtnemer een bijdrage van minimaal 10% SROI inzet.

Het schoonmaakonderhoud omvat de volgende locatie:
Gemeentehuis Park 1 Made.

Medewerkers binnen het gemeentehuis werken door middel van het zogenaamde hybride werken concept. In het gemeentehuis zijn er rond de 130 werkplekken, 12 vergaderzalen en diverse ontmoetingsplekken. Dit impliceert dat niemand een vast bureau heeft waar hij of zij aan werkt maar achter een willekeurig vrij bureau plaatsneemt in het gebouw. Medewerkers zijn zelf
verantwoordelijk dat het bureau opgeruimd achtergelaten wordt, immers het bureau waarachter vandaag gewerkt is, is niet noodzakelijkerwijs het bureau waar de volgende werkdag aan gewerkt wordt. Om naast de schouw een goede inschatting te kunnen maken van het schoonmaakonderhoud voor het gebouw, zijn de plattegronden toegevoegd aan de aanbestedingsdocumenten. Er wordt tijdens de aanbestedingsprocedure een schouw georganiseerd. De schouw staat gepland op 14 juni 2023. Het doel van de schouw is de potentiële inschrijvers in de gelegenheid te stellen zich een goed beeld te vormen van de opdracht. De schouw zal plaatsvinden in het gemeentehuis van gemeente Drimmelen. Potentiële inschrijvers kunnen zich aanmelden voor de schouw via de berichten box van Tenderned tot uiterlijk 09 juni 2023 tot 10:30 uur. Er mogen maximaal twee personen van de potentiële inschrijver aanwezig zijn bij de schouw. Op vragen zal tijdens de schouw niet worden ingegaan. Vragen dienen digitaal via Tenderned middels de vragenmodule te worden ingediend tot uiterlijk 19 juni
2023 om 10:30 uur.

Aanbesteder volgt bij deze aanbesteding  de openbare procedure. De economisch meest voordelige inschrijving wordt voor deze opdracht vastgesteld op basis van het gunningscriterium beste prijs-kwaliteitsverhouding. De ingangsdatum van de af te sluiten overeenkomst is 1 oktober 2023. De overeenkomst heeft een vaste looptijd van drie jaar. De overeenkomst kan drie keer worden verlengd voor de duur van één jaar.

Bron: Tenderned zondag 4 juni 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/299710

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 6 juni 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *