Bouwrijp maken industrieterrein in Goes – Aanbestedingsnieuws

Bouwrijp maken industrieterrein in Goes

Goes heeft een opdracht uitgeschreven voor het bouwrijp maken van een industrieterrein. Het gaat om het Bedrijvenpark aan de Deltaweg. Daar geeft de gemeenet 6 kavels uit via de site https://bedrijvenparkdeltaweg.nl

Aan de westkant van Goes ontwikkelt de gemeente Bedrijvenpark Deltaweg, in de hoek van de A58 en de Deltaweg. De ligging biedt kansen voor een groen en duurzaam ingericht bedrijventerrein. Een gevarieerd aanbod aan kavels, in grootte en ligging, geeft vestigingsmogelijkheden aan een breed palet van bedrijven.

De Deltaweg (N256) tussen Goes en Colijnsplaat is een van de belangrijkste verkeersaders van Zeeland voor het personen- en goederenvervoer. In het zomerseizoen is het er extra druk door het toeristenverkeer. De Deltaweg is daarmee één van de drukste wegen van Zeeland.

Het gaat om de volgende weerkzaamheden die de gemeente wil laten uittvoeren volgens het ARW 2016.

(aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en vereisten)

Globale omvang:

– het uitvoeren van opruimingswerkzaamheden

– het uitvoeren van grondwerk (ca. 75.000 m3)

– het uitvoeren van bodemsaneringen (ca. 1.500 m3)

– de aanleg van nieuwe riolering (ca. 5.500 m1 nieuw hoofdriool)

– het aanbrengen van asfaltwegen (ca. 22.000 m2)

– het aanbrengen van bestratingen (ca. 500 m2)

– het uitvoeren van bijbehorende werkzaamheden

Zie voor een nadere omschrijving het bestek, maar dat bestek is overigens niet gepubliceerd op Tenderned of een van de andere publicatieplatforms. Inschrijven kan tot en met 13 juli 2023.

Bron: Tenderned, 6 juni 2023

https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/300099/publicatie

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 6 juni 2023

Fragment Deltaweg ©Goes 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *