Schoonmaak gemeente Stadskanaal – Aanbestedingsnieuws

Schoonmaak gemeente Stadskanaal

Foto: Pixabay.com/Michael-T

In de huidige situatie is Asito de schoonmaakdienstverlener. De reden voor de aanbesteding is het aflopend contract met Asito. Het contract heeft in december 2021 tien jaar gelopen. De schoonmaakdienstverlener is verantwoordelijk voor de schoonmaak van het gemeentehuis, de gymzalen van de gemeente en de gemeentewerf. Er wordt schoongemaakt met behulp van een inspanningsgericht en resultaatgericht schoonmaakprogramma. Asito is verantwoordelijk voor het
dagelijks schoonmaakonderhoud, glasbewassing en vloeronderhoud. Alpha Adviesbureau heeft de Gemeente Stadskanaal de afgelopen 10 jaar begeleid bij contractmanagement. Op het gemeentehuis heeft de gemeente eigen dienst medewerkers. De eigen dienst medewerkers worden aangestuurd door de gemeente. Dit blijft in de gewenste situatie ook van toepassing.
Op dit moment is de verwachting dat de komende jaren er een aantal locaties gaan sluiten of gerenoveerd gaan worden. Zo zal Spont zeer waarschijnlijk in 2021 gerenoveerd gaan worden en aansluitend daarop de drie gymzalen worden gesloopt (dit zijn Magrietlaan, Aziëlaan en Neuteboom).

De gemeente Stadskanaal wenst voor haar gemeentehuis een resultaatgericht schoonmaakprogramma. Voor de overige locaties wordt een inspanningsverplichting opgelegd. Daarnaast wordt er gewerkt met een minimaal aantal uren per locatie. De gemeente hecht veel waarde aan duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Van de schoonmaakdienstverlener vraagt de gemeente Stadskanaal dat zij ondersteunt in het realiseren van afvalscheiding binnen de locaties. De gymzalen worden erg intensief gebruikt, ook in de vakanties. Normaliter worden de gymzalen tussen 08.30 uur en 22.00 uur gebruikt. In het nieuwe contract ziet de gemeente Stadskanaal graag dat haar schoonmaakdienstverlener de vastgestelde schoonmaakkwaliteit realiseert, rekening houdende met de hoge bezetting.

Coronacrisis als vliegwiel voor het nieuwe werken:
Evenals vele andere organisaties werken wij als gevolg van de coronacrisis, met uitzondering van de zogenaamde kritische locatie gebonden functies, al vanaf maart 2020 zoveel mogelijk thuis. De algehele verwachting is dat het “nieuwe werken” voor veel van ons een hybridevorm zal aannemen waarbij medewerkers, afhankelijk van de formatieomvang, in de basis een paar dagen per week thuiswerken en een paar dagen op kantoor komen om collega’s te ontmoeten, te overleggen, te
vergaderen etc. en tussendoor te flexwerken. Daarnaast kennen we een groep medewerkers die wat wij noemen ‘locatie gebonden’ functies blijven uitoefenen. Extern hebben wij voor dit traject ondersteuning gezocht. Het ligt in de verwachting om medio juli 2021 het eindrapportage te mogen ontvangen en kort daarop de implementatie. Van de opdrachtnemer wordt verwacht dat zij pro actief mee denkt om ervoor te zorgen dat de medewerkers beschikken over een schone en veilige
werkomgeving. 

Noodzakelijke scholing voor nieuw personeel mag tot een maximum van €2.500,- per persoon verantwoord worden. De opdrachtnemer overlegd hiervoor facturen van het scholingsinstituut. Als duale scholing niet mogelijk is, worden de deelnemers geschoold voordat zij bij het bedrijf aan de slag gaan. Deze scholing vindt plaats binnen een termijn van maximaal drie maanden.

Om u meer inzicht te geven in de situatie in de gebouwen van de aanbestedende dienst, organiseert zij een schouw. Alle gegadigden worden tegelijk ontvangen. Tijdens de schouw is het niet toegestaan om vragen te stellen. U dient uw vragen te stellen in de Nota van Inlichtingen. Om bij de schouw aanwezig te kunnen zijn, moet u zich uiterlijk op woensdag 17 maart
aanmelden
via ‘Mijn berichten’ op TenderNed.

Binnen de opdracht valt:
Regulier en periodiek schoonmaakonderhoud
Glasbewassing
Periodiek vloeronderhoud
Buiten de opdracht valt:
Leveren sanitaire voorzieningen

Het betreft hier een Europese openbare aanbesteding. Er wordt gegund op basis van het gunningscriterium:
Beste prijs-kwaliteitsverhouding, waarbij de inschrijving, die naar het oordeel van de aanbestedende dienst, de beste prijskwaliteitsverhouding heeft, de opdracht gegund krijgt.

Bron: Tenderned 10 maart 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/221793

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *