Aanbesteding raamovereenkomst bomen rooien, evt. herplant Haarlemmermeer – Aanbestedingsnieuws

Aanbesteding raamovereenkomst bomen rooien, evt. herplant Haarlemmermeer

Foto: Pixabay.com/JWVein

De huidige raamovereenkomst voor bomen rooien perceel Midden in de gemeente Haarlemmermeer loopt voortijdig af. De gemeente wil voor de aankomende jaren weer een partij contracteren voor het perceel ‘Midden’ die vanuit een
raamovereenkomst zorg draagt voor het rooien en herplanten van (een gedeelte) van de bomen in de gemeente Haarlemmermeer. De opdracht omvat in hoofdzaak de volgende werkzaamheden: Rooien van bomen en evt. herplant, onderhoud en nazorg (gebied midden). De gemeente beoogt één partij te contracteren die garandeert en feitelijk in staat is de
werkzaamheden in het bestek uit te voeren. De gemeente beoogt een partij te contracteren 
die een ‘partner’ is die toegevoegde waarde biedt en meedenkt en helpt in de transitiefase naar professioneel opdrachtgeverschap en een continu borging- en verbeterproces (leercurve) en die garandeert en feitelijk in staat is dat hij het RAW-bestek uit kan voeren en ook uit zal voeren. Dit is een RAW raamovereenkomst volgens de RAW besteksystematiek, van waaruit nadere opdrachten (deelopdrachten) worden verstrekt. De looptijd van de overeenkomst is twee jaar met een optie tot verlenging van twee keer één jaar. De ingangsdatum van de overeenkomst is naar verwachting 1 mei 2021. Mede op basis van historische gegevens bedraagt het te verwachten volume voor deze opdracht circa €200.000,- exclusief BTW per jaar. Snoei- en of rooiwerkzaamheden die onderdeel uitmaken van een ander gemeentelijk project dan wel renovatie maken niet per definitie deel uit van de scope van deze raamovereenkomsten, maar de gemeente houdt zich wel het recht voor deze daar incidenteel aan toe te voegen.  Het uit te voeren werk is gelegen in de gemeente Haarlemmermeer.

Perceel 2: rooien bomen gebied midden

a. rooien van bomen
b. stobbe frezen of rooien
c. aanbrengen groeiplaatsen
d. leveren en planten bomen
e. bijkomende werkzaamheden

Er worden deelopdrachten gegeven voor het rooien van bomen in de gemeente, incl. eventueel herplant. De opdrachtgever
volgt hierbij de planning vanuit de cirkelplanning, maar behoudt zich het recht de planning aan te passen. Deelopdrachten worden vanuit diverse systemen gegenereerd en als opdracht verstrekt aan de opdrachtnemer. De opdrachtgever probeert zo efficiënt mogelijk werkzaamheden te combineren in een deelopdracht. Dit neemt echter niet weg dat het kan voorkomen dat er kleine tussentijdse deelopdrachten worden gegeven voor een enkele of een aantal bomen.

Bron: Tenderned 10 maart 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/221784

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *