Schoonmaak en glasbewassing – gemeente Horst aan de Maas – Aanbestedingsnieuws

Schoonmaak en glasbewassing – gemeente Horst aan de Maas

De opdracht omvat het dagelijkse en periodieke schoonmaakonderhoud en glasbewassing, inclusief levering en gebruik van de hiervoor benodigde schoonmaakartikelen en –benodigdheden, voor zover niet door de gemeente ter beschikking gesteld. De opdracht heeft betrekking op onderstaande locaties:

Deze aanbestedingsprocedure heeft tot doel een overeenkomst met één opdrachtnemer voor een periode van drie jaar met een optie om nog eens tweemaal met twee jaar te verlengen.  De gemeente heeft het voornemen om 1 februari 2023 te hanteren als startdatum (uitvoeringsfase) van de overeenkomst. De overeenkomst kan tussentijds worden beëindigd als het jaarlijkse evaluatieoverleg niet leidt tot overeenstemming over de dienstverlening. De gunning van de overeenkomst wordt bepaald op basis van het gunningscriterium economisch meest voordelige inschrijving: beste prijs-kwaliteitsverhouding.

De gemeente biedt geïnteresseerden de mogelijkheid om een schouwsessie bij te wonen voor deze procedure. De datum die hiervoor is gereserveerd is 2 november 2022, aanvang 09.30 uur. De gereserveerde tijd voor deze sessie is twee uur. Het staat de geïnteresseerden vrij hieraan deel te nemen. Wilt u deelnemen aan de schouw dan kunt u zich hiervoor aanmelden via het berichtenverkeer op Tenderned tot uiterlijk 28 oktober 2022. Na aanmelding ontvangt u een ontvangstbevestiging. Per
geïnteresseerde kan slechts één persoon deelnemen aan de schouwsessie Heeft u vragen tijdens de schouwsessie, dan kunt u deze stellen bij de Nota van Inlichtingen. U mag foto’s maken tijdens de schouw maar houdt u hierbij wel rekening met de privacy van eventueel aanwezige personen. Schouw (let op meerdere locaties, u dient rekening te houden met reistijd
tussen de verschillende locaties en zelf voor vervoer te verzorgen). NDR: en neem ook maar een bannetje mee.

Bron: Tenderned zondag 23 oktober 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/276835

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *