Onderhoud van alarmsystemen – Hoogheemraadschap van Rijnland – Aanbestedingsnieuws

Onderhoud van alarmsystemen – Hoogheemraadschap van Rijnland

Foto: Rijnland.nl

De aanbesteding betreft het onderhoud van de aanwezige alarmsystemen van Hoogheemraadschap van Rijnland (HHR).
Hieronder valt periodiek (tweemaal per jaar) onderhoud conform ten minste het Programma van Eisen. Onderdeel van de alarmsystemen van de vier boezemgemalen is een brandmeldinstallatie. Deze installatie vereist jaarlijks onderhoud en een
maandelijkse controle op de werking. en verder:
• Het oplossen van storingsmeldingen.
• Simkaarten en simkaart abonnementen t.b.v. een GPRS back-up.
• Alarmtaglevering en -beheer
Medewerkers van HHR en derden in opdracht van HHR hebben op dit moment de mogelijkheid alarmsystemen in/uit te schakelen middels een tag. Onder taglevering en -beheer wordt verstaan:
• levering keytags;
• (de)activeren van keytags;
• continue inzicht in de geactiveerde tags per tag en per groep en alarmsysteem;
• optioneel: het leveren van een oplossing waarmee HHR het tagbeheer zelfstandig kan uitvoeren.
Het beheer van de tags wordt momenteel uitgevoerd door de leverancier van de tags (tevens de partij die het onderhoud aan de alarmsystemen uitvoert). HHR overweegt om het tagbeheer in eigen beheer te nemen. Dit is afhankelijk van de mogelijkheden en bijbehorende kosten van de inschrijvingen. Derhalve wordt voor beide opties een prijs gevraagd en aan beide opties eisen gesteld.

Binnen Rijnland loopt er een Project Fysieke Toegang. Dit project betreft aanpassing en/of uitbreiding van het mechanisch sluitplan, elektromechanisch sluitplan, sleuteluitgiftekasten, toegangscontrole, camera’s, intercom en schuifhekken. Dit project heeft ook raakvlakken met het inbraakalarmsysteem en de alarmopvolging. Organisatorisch gaat de bediening en het beheer van toegangsmaatregelen van decentrale naar een centrale organisatie. Als gevolg hiervan is integratie van systemen gewenst.
Opdrachtgever beschikt al over een bovenliggend security platvorm (ook wel PSIM) te weten het Winguard van Advancis. Integratie van het alarmsysteem met Winguard is in de toekomst gewenst. Ook is een koppeling met toegangsbeheer en het uitschakelen van het inbraakalarm door middel van de Rijnland toegangspas gewenst. Daarnaast wenst Rijnland het beheer van alarm autorisaties in eigen beheer te gaan nemen. Deze wensen vallen buiten deze aanbesteding maar zullen in de eerste helft van 2024 actueel gaan worden. De voortgang en de keuzes die gemaakt worden binnen het Project Fysieke Toegang zijn bepalend voor de looptijd van deze opdracht.

Deze aanbesteding heeft tot doel één opdrachtnemer te contracteren voor het verrichten van onderhoud van alarmsystemen. Deze opdracht wordt gegund aan de inschrijver die de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) heeft aangeboden op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding. Voor deze opdracht is een raamovereenkomst opgesteld. De raamovereenkomst
zal worden aangegaan voor een periode van één jaar met een optie tot verlenging onder gelijkblijvende voorwaarden voor twaalfmaal drie maanden. De totale contractduur bedraagt niet meer dan achtenveertig maanden.

In de periode van 31 oktober 2022 tot en met 4 november 2022 wordt de dienstverlener in de gelegenheid gesteld om de locaties te bezoeken waar de alarmsystemen aanwezig zijn. Eventuele vragen dienen na het bezoek op Tenderned te worden ingediend. Een verzoek om een afspraak kan, tot en met 28 oktober 2022; 12.00 uur, uitsluitend door het sturen van een bericht via Tenderned worden ingediend. U dient hierbij aan te geven welke locaties u wilt bezoeken. Het sturen van berichten
is mogelijk via het dashboard onder de kop communicatie.

Bron: Tenderned maandag 24 oktober 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/276996

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *